Powiat Ełcki Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzę powodzenia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywnej energii, potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć.

Wam, drodzy uczniowie, życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych działań.

Wam, szanowni rodzice i opiekunowie, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Starosta Ełcki

Marek Chojnowski

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbyła się w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. W uroczystości wzięły udział władze powiatu ełckiego, na czele ze starostą ełckim Markiem Chojnowskim, oraz dyrektorzy placówek oświatowych i szkół ponadpodstawowych powiatu ełckiego. Po części oficjalnej goście mieli okazję wysłuchać występu muzycznego uczniów szkoły.

Szkoły ponadpodstawowe w naszym powiecie są gotowe na wyzwania, które stawia przed nimi współczesna edukacja. Nowoczesne szkolnictwo jest jednym z priorytetów powiatu ełckiego. Szczególnie ważny jest dla nas rozwój szkolnictwa zawodowego, a coraz doskonalsze pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych już teraz są powodem do dumy podkreślił podczas swojego wystąpienia Marek Chojnowski, starosta ełcki.

 

Powiat Ełcki Mikołajkowy Autobus Radia 5
Starostwo Powiatowe w Ełku, jak co roku, uczestniczyło w akcji Mikołajkowego Autobusu Radia 5. Po raz kolejny władze powiatu ełckiego odwiedziły Mikołajkowy...
Powiat Ełcki Znamy mistrzów powiatu ełckiego w szachach szybkich
Maja Budnicka z Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku i Michał Bartnik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku zostali...
Powiat Ełcki Podnieśli swoje kwalifikacje
Uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. W czasie uroczystości 89 osobom wręczono...
Powiat Ełcki Podpisanie umowy patronackiej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku podpisała umowę patronacką z firmą Budimex S.A. Umowa otworzy nowe możliwości kształcenia...
Powiat Ełcki Kulinarni mistrzowie
Maria Solińska i Hubert Hyzopski, uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, zwycięzcami II Ogólnopolskiego Karpiowego Konkursu...
Powiat Ełcki Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015