Powiat Ełcki Społeczna Rada Seniorów województwa powołana

Zuzanna Obrycka została reprezentantem powiatu ełckiego w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem jej działania jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

W skład Społecznej Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji weszli reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych, senioralnych grup nieformalnych z województwa oraz przedstawiciel marszałka. Obecnie liczy ona dwudziestu dziewięciu członków, a jej kadencja będzie trwać trzy lata.

Kontakt z radą możliwy jest poprzez biuro, którego funkcję pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17. Osobą udzielającą informacji jest Anna Kocięcka, tel. 89 521 95 38, e-mail: a.kociecka@warmia.mazury.pl.

Ponadto można kontaktować się bezpośrednio z naszym reprezentantem powiatowym – Zuzanną Obrycką, prezesem Ełckiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonki”, tel. 509 839 123, e-mail: zuzia110848@o2.pl.

 

Powiat Ełcki Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 przekazuję wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony w...
Powiat Ełcki ,,W Agusiowej Zagrodzie”
Po raz siódmy, tym razem pod hasłem ,,W zielonym gaju…”, odbył się Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych ,,W Agusiowej Zagrodzie”. W...
Powiat Ełcki Wybrano dyrektorów placówek powiatowych
Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat ełcki, odbyła się w gabinecie starosty...
Powiat Ełcki Wykonawca przystąpi do rozbudowy ośrodka
Starosta powiatu ełckiego symbolicznie przekazał teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku wykonawcy pod rozbudowę placówki. Przypominamy, że...
Powiat Ełcki Dzień Dziecka
Dziś, 1 czerwca, świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Święto dzieci obchodzone jest w wielu krajach na świecie, jednak jego pomysłodawcy ustalili, że...
Powiat Ełcki Powiat Ełcki pozyskał kolejne fundusze
Powiat Ełcki pozyskał 18 milionów złotych w ramach II etapu Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom zostaną...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015