Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Powiat Ełcki Szkoła Przyjazna Środowisku

Zespół Szkól nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku otrzymał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

 

Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, rekomendowała do otrzymania certyfikatu. Kurator przyznał certyfikat Zespołowi Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, jako jedynej szkole w mieście.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Poza tym istotne jest również podejmowanie działań oraz angażowanie do nich społeczności szkolnej i lokalnej, podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej oraz motywowanie do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

Szkoła prowadziła wiele działań w ramach własnego projektu „W zdrowym ciele… ekologiczny duch”. Obejmowały one:

  • promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia w środowisku lokalnym,
  • organizowanie spotkań edukacyjno – ekologicznych,
  • krzewienie aktywnych form wypoczynku, krajoznawstwa i turystyki aktywnej,
  • angażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w ograniczanie liczby odpadów trafiających na wysypisko,
  • zbiórkę materiałów wtórnych i odpadów niebezpiecznych,
  • udział młodzieży w akcjach, programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy proekologiczne i prozdrowotne.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmowała m. in.: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśnictwo Ełk, Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku.

 

Serdecznie gratulujemy.

Powiat Ełcki Smakowicie w Olsztynie
XII edycja konkursu „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla” odbyła się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.   W ramach zmagań zorganizowano...
Powiat Ełcki Poznali włoskie potrawy i kulturę
Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku wraz z opiekunami podsumowali projekt „Z Ełku do Italii”. Grupa blisko 70 uczniów i nauczycieli...
Powiat Ełcki Uczniowie przeciw przemocy
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku odwiedziły Starostwo Powiatowe w Ełku. Wszystko w ramach kampanii „Przemocy STOP. Nie zamykaj...
Powiat Ełcki Kolejny nauczyciel mianowany
Akt nadania stopnia awansu zawodowego Justynie Kułakowskiej z Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku wręczyła wicestarosta Ełcki Anna Iwaszko. Tym samym...
Powiat Ełcki Zaprezentowali swoje talenty
Mini Playback Show odbył się już po raz czwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku.  Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do SOS-W...
Powiat Ełcki Kampania „Białej Wstążki”
Sędzia Anna Maria Wesołowska była gościem specjalnym konferencji podsumowującej kampanię „Białej Wstążki” Stop Przemocy Wobec Kobiet 2017....
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015