Powiat Ełcki „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż we wrześniu br. rusza realizacja projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Zostały przewidziane działania mające wzmocnić system wsparcia na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, zapobiegać dysfunkcjom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększyć dostępność do informacji o podmiotach udzielających wsparcia ofiarom przemocy. Projekt zakłada również utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy.

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu ełckiego – dorośli oraz dzieci – ofiary i świadkowie przemocy, osoby zagrożone przemocą, osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzice biologiczni oraz zastępczy, którzy chcą nabyć dodatkowe kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, uczniowie, przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej.

Projekt, dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, będzie realizowany do 31 grudnia 2017 r.

Informacje o terminach i planowanych działaniach dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku oraz na stronie internetowej powiatu ełckiego.

 

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku odbyło się dziś, w gabinecie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Starosta ełcki Marek...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. W trakcie uroczystości, mając na...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą trenować już w nowoczesnych warunkach.   Wszystko za sprawą modernizacji budynku głównego. Po...
Powiat Ełcki Wizyta delegacji z Ukrainy
Delegacja działaczy samorządowych i pozarządowych z Ukrainy gościła w powiecie ełckim.   Na zaproszenie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego grupa...
Powiat Ełcki Trwa remont wiaduktu w Siedliskach
Już niedługo zakończy się długo oczekiwany remont wiaduktu w Siedliskach.  W wyniku modernizacji oprócz przebudowy wiaduktu powstanie tam ciąg...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015