Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Powiat Ełcki Weź udział w szkoleniu

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Dbając zatem o środowisko i w zgodzie z przepisami o ochronie przyrody odbędzie się szkolenie o remontowaniu i termomodernizacji budynków.

Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy, są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie. W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej. W stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów, m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenie siedlisk i ostoi będących miejscem ich rozrodu. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Mają na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody, odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków. Zostanie ono przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie we współpracy z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Planowany termin seminarium to czwartek, 15 lutego 2018 r. W związku z powyższym zainteresowane podmioty proszone są o zgłaszanie chęci udziału z podaniem liczby osób z danej jednostki. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 lutego na adres ewa.kacprzycka.olsztyn@rdos.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrony przyrody”. Więcej informacji dostępnych jest pod nr tel. 89/537 21 18.

Powiat Ełcki Konkurs wiedzy o obronie cywilnej
Hubert Późniak i Maciej Biedrzycki z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wygrali Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Zwycięzcy...
Powiat Ełcki Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w 2018 roku. W konkursie można uzyskać...
Powiat Ełcki Zapraszamy na XXIII Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Ełku włączają się w Ogólnopolskie Obchody Stulecia Niepodległości Państwa Polskiego....
Powiat Ełcki XLI Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zapraszam na XLI Sesję...
Powiat Ełcki Zespół Szkół nr 6 z certyfikatem
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku otrzymał Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Wyróżnienie to przyznawane jest szkołom i placówkom aktywnie...
Powiat Ełcki Wesprzyj OPP z powiatu ełckiego
Możliwość zbierania środków z 1% podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015