Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Powiat Ełcki Weź udział w szkoleniu

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Dbając zatem o środowisko i w zgodzie z przepisami o ochronie przyrody odbędzie się szkolenie o remontowaniu i termomodernizacji budynków.

Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy, są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie. W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej. W stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów, m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenie siedlisk i ostoi będących miejscem ich rozrodu. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Mają na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody, odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków. Zostanie ono przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie we współpracy z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Planowany termin seminarium to czwartek, 15 lutego 2018 r. W związku z powyższym zainteresowane podmioty proszone są o zgłaszanie chęci udziału z podaniem liczby osób z danej jednostki. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 lutego na adres ewa.kacprzycka.olsztyn@rdos.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrony przyrody”. Więcej informacji dostępnych jest pod nr tel. 89/537 21 18.

Powiat Ełcki Przebudowa drogi powiatowej
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Sajzy-Piaski. Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni...
Powiat Ełcki Wizyta ełckiej delegacji na Litwie
Delegacja ełckiego samorządu powiatowego gościła w Birsztonas na Litwie - u partnerów zadania unijnego pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie...
Powiat Ełcki Utrudnienia w ruchu
W związku z trwającą „Przebudową drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy –...
Powiat Ełcki Wędrowne książki w Ełku
Stowarzyszenie „Plejada” działające przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku, zakupiło około dwustu książek, w tym kilkadziesiąt z dużym drukiem przeznaczonych dla...
Powiat Ełcki Uczeń ZS nr 1 wśród najlepszych w Polsce
Bartosz Karwel, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Ełku zajął I miejsce w okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Laureat...
Powiat Ełcki Smoki wypłyną na jezioro 16 czerwca
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania swoich drużyn na IX Wyścigi Smoczych Łodzi na Jeziorze Ełckim. Podobnie jak w ubiegłym roku łatwiej będzie...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015