Weź udział w szkoleniu - Wiadomości Fakty Wydarzenia Ełk | dm.elk.pl | Wiadomości Fakty Wydarzenia Ełk | dm.elk.pl
Powiat Ełcki Weź udział w szkoleniu

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Dbając zatem o środowisko i w zgodzie z przepisami o ochronie przyrody odbędzie się szkolenie o remontowaniu i termomodernizacji budynków.

Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy, są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie. W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej. W stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów, m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenie siedlisk i ostoi będących miejscem ich rozrodu. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Mają na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody, odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków. Zostanie ono przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie we współpracy z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Planowany termin seminarium to czwartek, 15 lutego 2018 r. W związku z powyższym zainteresowane podmioty proszone są o zgłaszanie chęci udziału z podaniem liczby osób z danej jednostki. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 lutego na adres ewa.kacprzycka.olsztyn@rdos.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrony przyrody”. Więcej informacji dostępnych jest pod nr tel. 89/537 21 18.

Powiat Ełcki Skorzystaj z bezpłatnych badań płuc
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu ełckiego, masz od 50 do 70 lat oraz palisz lub paliłeś przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie przez 20 lat skorzystaj z...
Powiat Ełcki Wojewódzkie Obchody Święta Policji
Dzisiaj na Placu Jana Pawła II w Ełku odbyły się Wojewódzkie Obchody 99. rocznicy powołania Policji Państwowej. Głównym punktem uroczystości było nadanie...
Powiat Ełcki Nowy portal informacyjny z zakresu budownictwa
Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie...
Powiat Ełcki Klaudia Pankratiew z nominacją na mistrzostwa świata
Klaudia Pankratiew, podopieczna Sebastiana Kosiorka uzyskała nominację na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Uroczystość wręczenia nominacji...
Powiat Ełcki Zmiana godzin pracy PCPR w Ełku oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku
Starosta Ełcki Marek Chojnowski informuje, że od 25 lipca do 15 sierpnia br. z powodu remontu klatki schodowej ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Centrum...
Powiat Ełcki Aplikuj o granty
Zapraszamy do udziału w konkursie Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III.   Celem projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015