Powiat Ełcki Weź udział w szkoleniu

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Dbając zatem o środowisko i w zgodzie z przepisami o ochronie przyrody odbędzie się szkolenie o remontowaniu i termomodernizacji budynków.

Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy, są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie. W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej. W stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów, m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenie siedlisk i ostoi będących miejscem ich rozrodu. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Mają na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody, odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków. Zostanie ono przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie we współpracy z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Planowany termin seminarium to czwartek, 15 lutego 2018 r. W związku z powyższym zainteresowane podmioty proszone są o zgłaszanie chęci udziału z podaniem liczby osób z danej jednostki. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 lutego na adres ewa.kacprzycka.olsztyn@rdos.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrony przyrody”. Więcej informacji dostępnych jest pod nr tel. 89/537 21 18.

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku odbyło się dziś, w gabinecie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Starosta ełcki Marek...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. W trakcie uroczystości, mając na...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą trenować już w nowoczesnych warunkach.   Wszystko za sprawą modernizacji budynku głównego. Po...
Powiat Ełcki Wizyta delegacji z Ukrainy
Delegacja działaczy samorządowych i pozarządowych z Ukrainy gościła w powiecie ełckim.   Na zaproszenie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego grupa...
Powiat Ełcki Trwa remont wiaduktu w Siedliskach
Już niedługo zakończy się długo oczekiwany remont wiaduktu w Siedliskach.  W wyniku modernizacji oprócz przebudowy wiaduktu powstanie tam ciąg...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015