Powiat Ełcki Zmiana dyrektora PCPR-u

Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przeszła na emeryturę.

Iwona Nowakowska w pomocy społecznej działała aktywnie ponad dwadzieścia lat, a zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych. Zabiegała o prawo do godnego życia dla tych osób, a nie tylko do fizycznej egzystencji. Dzięki jej działaniom w Ełku zmienił się wizerunek osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, gdyż ukształtowała się postawa akceptacji wobec osób niepełnosprawnych i coraz większe zrozumienie ich potrzeb. Wieloletnia działalność dyrektor PCPR-u przyczyniła się do zbudowania pomostu pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.

Misją Iwony Nowakowskiej było wsparcie osób niepełnosprawnych w ich aktywnościach życiowych, społecznych i zawodowych, czyli stworzenie im równych warunków startu edukacyjnego i zawodowego oraz właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

Dzięki działalności dyrektor Iwony Nowakowskiej i kierowanego przez nią PCPR-u powiat ełcki zdobył laur „Samorząd Równych Szans” – za promowanie działań samorządu lokalnego przyczyniających się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

 

Przedstawiciele władz powiatu podziękowali byłej dyrektor Iwonie Nowakowskiej za wszystkie działania na rzecz osób i całych rodzin potrzebujących pomocy oraz powitali nową dyrektor Annę Brdys.

Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2021” wręczone
Już po raz szesnasty odbyło się wręczenie wyróżnień i nagród ,,Ełcki Bocian 2021”. Prestiżowa Nagroda ,,Ełcki Bocian”, ustanowiona przez Radę Powiatu...
Powiat Ełcki Wykonawca przystąpi do termomodernizacji
Władze powiatu ełckiego symbolicznie oddały teren Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku inwestorowi, który dokona termomodernizacji placówki....
Powiat Ełcki Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6
Władze powiatu podpisały umowę z wykonawcą na termomodernizację Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Inwestycja będzie obejmowała...
Powiat Ełcki Większy komfort podróżowania po powiecie
Władze powiatu ełckiego podpisały umowę na realizację przewozów autobusowych na terenie naszego powiatu. Za przewóz osób odpowiedzialne będzie Biuro usług...
Powiat Ełcki Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzę powodzenia w pracy dydaktycznej i...
Powiat Ełcki Upamiętnimy rocznicę wybuchu II wojny światowej
Jutro, 1 września, o godzinie 12.00 zawyją syreny alarmowe. Sygnał zostanie wyemitowany w celu upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu II wojny...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015