Prawie 100 tys. zł na sprzęt do szkół

Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”, który służy rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Efekt to nie tylko nowy sprzęt, ale też stworzenie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli, e-koordynatorów szkolnych, którą w powiecie ełckim zorganizował Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych w procesie nauczania. Uczniowie powinni być kształceni od możliwie najmłodszych lat w zakresie edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, gdyż umiejętność posługiwania się nimi jest jedną z najważniejszych na dalszych etapach nauczania.

 

Zgodnie z założeniami programu, warunkiem uzyskania wsparcia finansowego było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20% wartości zakupionego sprzętu. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły, biorącej udział w programie, stanowiła 14 tys. zł. W programie wzięło udział 7 ełckich szkół ponadpodstawowych. Zakupiono do nich notebooki, monitory, projektory i laptopy na kwotę 96 tys. złotych z budżetu państwa. Wartość całego programu wyniosła prawie 128 tysięcy złotych, wkład własny powiatu ełckiego to 32 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

36 − = 32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

47 + = 53

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015