PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ: 3 i 5 Z MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Trzeci – ostatni  projekt  z pozyskanych przez Miasto Ełk –  15,5 mln zł na realizację trzech projektów o łącznej wartości 21,5 mln zł przewiduje przebudowę linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku. Inwestycja rozpocznie się w lutym 2018 r., zakończenie zaplanowano do 16 grudnia 2019 r.

 

Projekt obejmuje swym zakresem trzy przedsięwzięcia zlokalizowane na trasie linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5:

 

 

Budowa ul. Bora Komorowskiego (na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia z wyłączeniem skrzyżowania):

 • budowa jezdni oraz wlotów ulic bocznych,
 • budowa ciągów pieszych i drogi dla rowerów,
 • budowa zjazdów na osiedle oraz do przyległych posesji,
 • budowa zatok postojowych dla samochodów,
 • budowa pętli autobusowej,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia drogowego oraz
 • budowa kanału technologicznego.

 

 

Przebudowa istniejących przystanków komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5:

 • wymiana na nowe 30 wiat przystankowych, w tym 14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS,
 • budowa zatoki autobusowej w miejscu istniejącego parkingu,
 • przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w zakresie wydzielenia na jego szerokości ścieżki rowerowej,
 • przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej.

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy:

Sikorskiego:

 • demontaż starej i wybudowanie nowej linii oświetleniowej z nowymi słupami i oprawami LED,
 • wybudowane zostaną słupy z oprawami LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych;

 

Armii Krajowej:

 • wymiana wsporników i opraw na LED w istniejących słupach oświetleniowych;
 • dodatkowo od ul. Orzeszkowej do ul. Dąbrowskiego – wzdłuż ścieżki rowerowej – budowa nowej linii oświetleniowej z oprawami LED;

 

Suwalskiej:

 • od mostu na rzece Ełk do wjazdu do PRIM – wymiana samych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED;

 

Przemysłowej:

 • wymiana samych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

 

 

 

 Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

M.D

Fot.MZK

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015