Przedłuż ważność „Ełckiej Karty Rodzina 3+”

Ełczanom korzystającym z „Ełckiej Karty Rodzina 3+” przypominamy o przedłużeniu okresu jej ważności na rok 2020. Można to zrobić bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15.

 

„Ełcka Karta Rodzina 3+” przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Warunkiem otrzymania Karty jest aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie miasta Ełku na pobyt stały bądź czasowy pod wspólnym adresem. Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015