Radni przyjęli przyszłoroczny budżet miasta

Ełccy radni poparli przedłożoną im przez prezydenta Ełku propozycję przyszłorocznego budżetu miasta. Dokument przyjęty został jednogłośnie w trakcie wtorkowych (22 grudnia) obrad. Na realizację nowych i kontynuację rozpoczętych inwestycji przewidziano 25 milionów zł. Zaplanowano m.in.: budowę oraz przebudowę ulic na ełckich osiedlach, zagospodarowywanie terenów komunalnych, wykonanie boisk sportowych i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie farmy fotowoltaicznej w Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Przyszłoroczne wydatki miasta sięgną 190 milionów złotych. Planowane wpływy do ełckiego budżetu to 188 mln 300 tys. zł. Zakłada się, że szacowane zadłużenie na koniec 2016 roku zmniejszy się o 4 mln zł. Przyszłoroczny budżet zasilą wolne środki finansowe i nadwyżka z tego roku. Będzie to kwota 6 mln 240 tys. zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu w wysokości 2 mln 240 tys. zł.

 

Na wydatki bieżące, w tym m.in.: edukację, pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, oświetlenie i oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikację miejską, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych oraz zieleni miasto planuje wydać 162 mln 400 tys. zł. Wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2016 roku pochłonąć mają 28 mln 200 tys. zł, z czego 19 mln 400 tys. zł przeznaczono na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Ełku mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z najbliższym otoczeniem budynku, m.in.: wykonanie zieleńców, placów zabaw, zakup ławek, koszy i poprawę elewacji. Na to w przyszłorocznym budżecie zaplanowano kwotę 300 tys. zł. Taka sama kwota przeznaczona ma zostać na przyznawane w ramach konkursu dotacje na remonty zabytków położonych na terenie miasta. Z kwoty 1,5 miliona zł skorzystać mogą ełckie organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert. Na wsparcie aktywnych, zdolnych i kreatywnych ełczan oraz uczniów wymagających wsparcia finansowego, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano kwotę ok. 365 tys. zł. Wsparcie udzielana będzie w ramach stypendiów: sportowych, artystycznych, za aktywność społeczną i wyniki w nauce, w ramach pomocy materialnej dla uczniów oraz nagród sportowych.

 

rr

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: grzes

  a pety wyzbierane? ...

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: Elczanin

  Ale zajeb* molo no super nowa plaża jaki długi w ...

 • Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą: Gdzie straż miejska i porządki?

  Na promenadzie/ścieżce rowerowo-pieszej zawsze p ...

 • MÓJ NOWY SĄSIAD Z EŁKU – I Piknik Sąsiedzki: MK

  Akurat. Kołtuneria Ełcka. Zawsze się mówiło z ...

 • PROBLEMY NASZEGO REGIONU – I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej: Marriu

  Zbudujcie do końca S61 i S16. Ewentualnie S8 do B ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015