Rozpoczęły się wypłaty stypendiów szkolnych

Stypendia szkolne trafiły do uczniów z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Za okres od września do grudnia tego roku wsparcie finansowe otrzymało 800 osób. Wysokość stypendiów wynosi od 380 do 540 zł. Uzależniona jest ona od wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w rodzinie. W szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

W budżecie miasta na stypendia szkolne przeznaczona została kwota 62 tys. 280 zł. Dodatkowe 360 tys. zł miasto otrzymało jako dotację z budżetu państwa. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczęły się w poniedziałek 7 grudnia.

 

tt

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Mieszkańcy Elku

  Pierwszy raz od przynajmniej 12 lat ktoś tak konk ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Wyborca

  Debata oczywiście tak ale zorganizowana przez kom ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Marek Elk

  Pani Wojciechowska ma głos nas młodych. Większo ...

 • Parafialne dożynki w Stradunach: Mieszkaniec

  Ci co zadłużyli miasto i Gminę to powinni być ...

 • DWA RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA – EŁCKIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: Dziwne.

  Dlaczego NAGLE zaKODowanym "POlitykom ekipy tuska" ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015