Rozpoczęły się wypłaty stypendiów szkolnych

Stypendia szkolne trafiły do uczniów z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Za okres od września do grudnia tego roku wsparcie finansowe otrzymało 800 osób. Wysokość stypendiów wynosi od 380 do 540 zł. Uzależniona jest ona od wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w rodzinie. W szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

W budżecie miasta na stypendia szkolne przeznaczona została kwota 62 tys. 280 zł. Dodatkowe 360 tys. zł miasto otrzymało jako dotację z budżetu państwa. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczęły się w poniedziałek 7 grudnia.

 

tt

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: grzes

  a pety wyzbierane? ...

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: Elczanin

  Ale zajeb* molo no super nowa plaża jaki długi w ...

 • Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą: Gdzie straż miejska i porządki?

  Na promenadzie/ścieżce rowerowo-pieszej zawsze p ...

 • MÓJ NOWY SĄSIAD Z EŁKU – I Piknik Sąsiedzki: MK

  Akurat. Kołtuneria Ełcka. Zawsze się mówiło z ...

 • PROBLEMY NASZEGO REGIONU – I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej: Marriu

  Zbudujcie do końca S61 i S16. Ewentualnie S8 do B ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015