Rozwój e-usług w mieście Ełk

 

 

 

Do końca grudnia b.r. zakończy się realizacja projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk”. Dzięki środkom z UE, miasto mogło zakupić odpowiedni sprzęt informatyczny o wartości 1  966 000 zł, niezbędny do wdrożenia nowych e-usług dla mieszkańców Ełku.

– W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, jak i również niezbędne, aby umożliwiać załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, korzystając z nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych – mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. – Wychodząc naprzeciw potrzebom ełczan, do końca 2021 roku Urząd Miasta Ełku udostępni swoim mieszkańcom nowe e-usługi, które umożliwią załatwienie wielu spraw bez konieczności przybycia do urzędu.

Bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną będzie można uzyskać informacje i złożyć wnioski m.in. o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, o nagrodę za pracę dyplomową, użyczenie gruntów komunalnych, rekrutację do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce. Drogą elektroniczną otrzymamy też odpowiednie decyzje dotyczące składanych wniosków.

– Ponadto będzie można zgłosić drogą elektroniczną zagrożenie, istniejące niebezpieczeństwo na terenie Ełku, a także będzie możliwość  opłacenia nałożonego mandatu – dodaje prezydent Andrukiewicz. – E-usługa GIS pozwoli na uzyskanie informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych. Jesteśmy przekonani, że realizowane działania usprawnią i ułatwia mieszkańcom naszego miasta załatwienie spraw urzędowych bez potrzeby osobistego stawiennictwa w urzędzie, co często bywa kłopotliwe i czasochłonne.

Wartość wdrożenia usług elektronicznych wynosi 867 150,00 zł. Projekt pt. „Rozwój e-usług w mieście Ełk” zrealizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata  2014-2020 z Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt realizowanego projektu wynosi 2 37 059,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to 2 411 500,15 zł, a wkład Gminy Miasto Ełk to 425 558,85 zł.

Powiat Ełcki Wnieś uwagi do Programu Współpracy
W Starostwie Powiatowym w Ełku trwają konsultacje społeczne do...
Powiat Ełcki CKZ wkracza w nowoczesność
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 połączona z 20-leciem...
Powiat Ełcki Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 wszystkim...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli
Trzynaścioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015