Rusza nabór wniosków o zasiłki rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne

Wraz z początkiem sierpnia Wydział Świadczeń Urzędu Miasta rozpocznie przyjmowanie papierowych wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski można wysyłać również pocztą.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą od 1 października, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł. Zasiłki rodzinne przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie uwzględniany dochód za rok 2021 z uwzględnieniem utrat i uzysków dochodów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane będą na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r, a zasiłki rodzinne: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

 

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 

 

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do 30 listopada. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 31 października, spowoduje ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłatę do 31 grudnia. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony później niż w listopadzie, prawo do zasiłku rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Wnieś uwagi do Programu Współpracy
W Starostwie Powiatowym w Ełku trwają konsultacje społeczne do...
Powiat Ełcki CKZ wkracza w nowoczesność
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 połączona z 20-leciem...
Powiat Ełcki Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 wszystkim...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli
Trzynaścioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015