Są pieniądze na zadania związane z rozwojem sportu

Organizacje działające poza sektorem finansów publicznych, a realizujące działania związane ze sportem, mogą ubiegać się o dotację. Wnioski o jej przyznanie należy składać do 21 września w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta w Ełku.

 

Klub sportowy ubiegający się o dotację na realizację zadań, powinien: zrzeszać zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających wydaną przez uprawniony Polski Związek Sportowy licencję zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osiągać znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim lub międzynarodowym potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

kk

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015