Samorząd powiatowy rozda pieniądze na realizację zadań powiatu
Powiat Ełcki

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019. Pierwszy z nich dotyczy otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w jednej z następujących dziedzin: upowszechnianie turystyki; oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; polityka społeczna; ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wynosi 56 tys. złotych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 1 lutego wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do Starostwa Powiatowego w Ełku potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników nie później niż do 4 lutego 2019 r.

 

Drugi nabór dotyczy ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu z pominięciem otwartego konkursu ofert w dziedzinach, których dotyczy pierwszy konkurs. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 30 tys. złotych. Nabór wniosków trwa do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

 

Informacje szczegółowe, procedury dotyczące konkursu i wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu powiatu ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019 dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (pok. 390 i 393, II piętro), tel. 87 621 83 47 oraz 87 615 65 75.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015