SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RZĄDOWE 500+, Dobry Start…

Od 1 sierpnia 2018r. W Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku rozpocznie się przyjmowanie wniosków:

 • o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+),
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń Dobry start (300 zł na wyprawki szkolne)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019

drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

WAŻNE – dodatkowy punkt przyjmowania wniosków i wydłużone godziny pracy

 

W sali nr 102 w głównym budynku Urzędu Miasta (obok strażników miejskich) od 1 sierpnia będzie czynny dodatkowy punkt przyjęć wniosków.

 

Wyposażony zostanie w 2 stanowiska czynne w godzinach pracy urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00
 • od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

Dodatkowe godziny pracy:

 

W budynku przy ul. Piłsudskiego 6 będą czynne 4 stanowiska pracy w Wydziale Świadczeń czynne o 2 godziny dłużej:

 • w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00,
 • od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 17.30.

 

 

Uwaga!

Wnioski będzie można również składać elektronicznie  za pomocą:

 • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
 • Profilu Zaufanego,
 • PUE ZUS,
 • bankowości elektronicznej.

 

Kryterium dochodowe nie uległo zmianie:

Przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie brany dochód za rok 2017 z uwzględnieniem utrat i uzysków.

 

Świadczenia wychowawcze (500+) przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł, kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł. Kwoty te nie uległy zmianie, są takie same jak w ubiegłym roku.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Kwota ta nie uległa zmianie, jest taka sama jak w ubiegłym roku.

Świadczenia rodzinne przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. Kwoty te nie uległy zmianie, są takie same jak w ubiegłym roku.

 

 

Okresy świadczeniowe:

 • Świadczenia wychowawcze (500 +) – od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – od 1 października 2018 r. do 30 września 2019
 • Świadczenia rodzinne – od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

 

Formularze wniosków będą dostępne od 1 sierpnia 2018r. w Wydziale Świadczeń przy ul. Piłsudskiego 6, sala nr 1 (na parterze), tam też można będzie uzyskać niezbędne informacje oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Ełku.

 

 

Obowiązują, podobnie jak w ubiegłych latach zasady:

 

 • Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) i fundusz alimentacyjny:

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

 

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 

Uwaga,

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

 

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do 30 listopada.

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 31 października, spowoduje ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłatę do 31 grudnia.

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

 

Wnioski na Dobry Start (300 zł na wyprawkę szkolną)

Od 1 sierpnia wnioski o wypłatę świadczenia będą przyjmowane drogą tradycyjną (papierową) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku na ul. Piłsudskiego 6.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 r.

 

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w:

 • szkole podstawowej,
 • szkole gimnazjalnej,
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno- -wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Wspólna wideokonferencja
Wideokonferencja dla partnerów projektu pn. „Połączenie...
Powiat Ełcki Wesołych Świąt
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego...
Powiat Ełcki Samorządowcy dwóch województw poparli budowę drogi S16
Wczoraj w Osowcu samorządowcy z województw warmińsko-mazurskiego...
Powiat Ełcki Długo wyczekiwany chodnik powstanie w gminie Kalinowo
Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycyjny ,,Budowa...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015