Skorzystaj z miejskiego programu odpracowania długu względem miasta

Skorzystaj z miejskiego programu odpracowania długu względem miasta. Do tej pory zadłużenie  anulowano  147 rodzinom, na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł. Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł.

 

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

 

Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

 

Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:

  • sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
  • grabienie i usuwanie liści,
  • sprzątanie i odśnieżanie chodników,
  • czyszczenie tablic informacyjnych,
  • sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,
  • inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

 

Uwaga mieszkańcy!

 

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

 

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne i socjalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych.

 

Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 tys. zł.

 

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732-62-50.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wczoraj 14 października odbyły...
Powiat Ełcki Wizyta gości z Irlandii
Dziś w Starostwie Powiatowym w Ełku gościliśmy Pana Paula Quinna,...
Powiat Ełcki Polepsza się stan naszych dróg
Wczoraj w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Wojewoda...
Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze
Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015