Skorzystaj z miejskiego programu odpracowania długu względem miasta

Skorzystaj z miejskiego programu odpracowania długu względem miasta. Do tej pory zadłużenie  anulowano  147 rodzinom, na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł. Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł.

 

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

 

Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

 

Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:

  • sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
  • grabienie i usuwanie liści,
  • sprzątanie i odśnieżanie chodników,
  • czyszczenie tablic informacyjnych,
  • sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,
  • inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

 

Uwaga mieszkańcy!

 

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

 

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne i socjalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych.

 

Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 tys. zł.

 

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732-62-50.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015