Specjaliści wyszli z pomocą do bezdomnych

Wsparcie 10 osób w znalezieniu drogi ku normalnemu życiu – temu służyć ma projekt „Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością” realizowany przez Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Ełku. Od kwietnia Karolina Duchnowska w roli pedagoga, Lila Harasim jako socjoterapeuta i psycholog Michał Łebski spotykali się z bezdomnymi, by motywować ich do leczenia uzależnień, udzielić informacji o punktach z doraźną pomocą i wskazać nowe ścieżki życiowe.

 

– W sumie z projektu skorzystało 25 osób – mówi Michał Łebski, psycholog. – To grupa, która nie korzysta ze stacjonarnych punktów konsultacyjnych. Stworzyliśmy więc punkt ruchomy i sami deo nich chodziliśmy. Efektem tych spotkań jest udzielenie 10 rekomendacji osobom, z którymi nawiązaliśmy najściślejszy kontakt. Wskazaliśmy w nich słabe i mocne strony uczestnika projektu wraz z możliwościami dalszego rozwoju. Ale to nie jedyne efekty naszych działań. Przy okazji udało się nam pomóc kilku dodatkowym osobom. Dotarliśmy do mężczyzny, który mieszkał w namiocie. Po rozmowie z nim skierowaliśmy go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mężczyzna skorzystał ze wsparcia, dzisiaj mieszka na stancji i szuka zatrudnienia. Pomogliśmy też rodzinie spoza Ełku. Była to matka z dorosłymi dziećmi: córką i synem. Udało się nam namówić ich do powrotu do domu. Przez 2 miesiące rodzinę monitorowaliśmy i wiemy, że pozostała w domu.

 

W trackie spotkań specjaliści z ruchomego punktu konsultacyjnego poznali zagrożenia, z jakimi spotykają się osoby bezdomne.

 

– Są to niebezpieczeństwa, które dotykają nie tylko osoby bezdomne, ale również otoczenie, w którym one przebywają – mówi Michał Łebski. – Są to m.in.: pożary pustostanów i koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne, agresja i kradzieże. Po ich zdiagnozowaniu wystosowaliśmy na ten temat pismo informacyjne, które skierowaliśmy do różnego rodzaju instytucji, m.in.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Pożarnej.

 

Projekt „Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością” zrealizowany został przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

em

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015