Studiowanie z dofinansowaniem? Tak!

Praca audytora wewnętrznego, audytora funduszy unijnych oraz audytora jakości, kontrolera i kadry zarządzającej – tak, to jest możliwe. Odpowiednie kompetencje zdobyć można w toku studiów podyplomowych z oferty ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Oferta kusi tym bardziej, że skorzystać można z dofinansowania. Te wynieść może nawet 80 procent.

 

Po dofinansowanie mogą sięgnąć osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Ważne, by firmy te miały swoją siedzibę, np. filię, delegaturę, oddział w województwie warmińsko-mazurskim. Propozycja adresowana jest również do przedsiębiorców i osób pracujących na własny rachunek. Tu również spełnić trzeba warunek zatrudnienia na Warmii i Mazurach.

 

W toku studiów Słuchacze nabędą nie tylko kompetencje niezbędne do pracy audytora wewnętrznego, audytora funduszy unijnych oraz audytora jakości, kontrolera i kadry zarządzającej, ale również różnorodne korzyści przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

Zagadnienia omawiane będą kompleksowo, a większość zajęć prowadzonych będzie w formie warsztatów. Program studiów zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych z audytem wewnętrznym, audytem jakości oraz audytem funduszy unijnych, kontrolą zarządczą czy zarządzaniem ryzykiem. W programie studiów szczególny nacisk kładzie się na aktualność i praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, a zajęcia prowadzą wykładowcy o bardzo wysokich, międzynarodowych kompetencjach zawodowych.

 

Cele, jakie stawia sobie uczelnia, to nie tylko przedstawienie Słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w jst, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania i audytu funduszy unijnych. To również prezentacja zasady corporate governance’ w odniesieniu do wymagań stawianych sektorowi publicznemu, wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zainteresowanych świadczeniem usług consultingowych oraz audytowych. Dotyczy to szczególnie sfery funduszy unijnych.

 

Koszty studiów w roku akademickim 2017/2018 to: wpisowe w wysokości 100 zł oraz czesne: 3600 zł w opłacie jednorazowej lub 900 zł płacone kwartalnie. O dofinansowanie ubiegać się można wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: rekrutacja@screp.pl. Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza uzyskać można pod nr tel.: 727 001 091. Kolejne kroki to: wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych, podpisanie umowy o refundację kosztów usługi rozwojowej, skorzystanie z niej i dokonanie opłaty za fakturę oraz jej ocena w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji na studia udzielają: Anna Kuklińska, sekretarz – tel. 691 826 329 oraz Dorota Żytyniec, kierownik studiów tel.: 505 067 835.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze
Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w...
Powiat Ełcki Konkurs Krasomówczy
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w XLIV Wojewódzkim...
Powiat Ełcki Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Dzisiaj, w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w...
Powiat Ełcki Otwarto kolejne miejsce spotkań w Prostkach
W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015