Studiowanie z dofinansowaniem? Tak!

Praca audytora wewnętrznego, audytora funduszy unijnych oraz audytora jakości, kontrolera i kadry zarządzającej – tak, to jest możliwe. Odpowiednie kompetencje zdobyć można w toku studiów podyplomowych z oferty ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Oferta kusi tym bardziej, że skorzystać można z dofinansowania. Te wynieść może nawet 80 procent.

 

Po dofinansowanie mogą sięgnąć osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Ważne, by firmy te miały swoją siedzibę, np. filię, delegaturę, oddział w województwie warmińsko-mazurskim. Propozycja adresowana jest również do przedsiębiorców i osób pracujących na własny rachunek. Tu również spełnić trzeba warunek zatrudnienia na Warmii i Mazurach.

 

W toku studiów Słuchacze nabędą nie tylko kompetencje niezbędne do pracy audytora wewnętrznego, audytora funduszy unijnych oraz audytora jakości, kontrolera i kadry zarządzającej, ale również różnorodne korzyści przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

Zagadnienia omawiane będą kompleksowo, a większość zajęć prowadzonych będzie w formie warsztatów. Program studiów zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych z audytem wewnętrznym, audytem jakości oraz audytem funduszy unijnych, kontrolą zarządczą czy zarządzaniem ryzykiem. W programie studiów szczególny nacisk kładzie się na aktualność i praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, a zajęcia prowadzą wykładowcy o bardzo wysokich, międzynarodowych kompetencjach zawodowych.

 

Cele, jakie stawia sobie uczelnia, to nie tylko przedstawienie Słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w jst, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania i audytu funduszy unijnych. To również prezentacja zasady corporate governance’ w odniesieniu do wymagań stawianych sektorowi publicznemu, wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zainteresowanych świadczeniem usług consultingowych oraz audytowych. Dotyczy to szczególnie sfery funduszy unijnych.

 

Koszty studiów w roku akademickim 2017/2018 to: wpisowe w wysokości 100 zł oraz czesne: 3600 zł w opłacie jednorazowej lub 900 zł płacone kwartalnie. O dofinansowanie ubiegać się można wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: rekrutacja@screp.pl. Pomoc w wypełnieniu kwestionariusza uzyskać można pod nr tel.: 727 001 091. Kolejne kroki to: wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych, podpisanie umowy o refundację kosztów usługi rozwojowej, skorzystanie z niej i dokonanie opłaty za fakturę oraz jej ocena w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji na studia udzielają: Anna Kuklińska, sekretarz – tel. 691 826 329 oraz Dorota Żytyniec, kierownik studiów tel.: 505 067 835.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015