Stypendia artystyczne czekają – Trwa nabór wniosków

Utalentowani artyści mogą ubiegać się o stypendium. Przyznawane jest ono jako wyraz uznania dla osiągnięć i forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego. Wnioski o przyznanie stypendium na rok 2020 można już składać w Urzędzie Miasta Ełku. Termin mija 30 listopada.

 

Stypendium przyznawane jest w dziedzinach: sztuki plastyczne; teatr i sztuka estradowa; muzyka i taniec; śpiew; literatura; film; fotografia oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria. To m.in. działanie w obszarze kultury na terenie miasta Ełku, podjęcie lub doskonalenie edukacji artystycznej, udział w odpowiadających poziomowi edukacji wydarzeniach artystycznych o zasięgu co najmniej regionalnym i zaprezentowanie ełczanom efektów swoich działań. Pod uwagę brany będzie dorobek twórczy i artystyczny obejmujący trzy ostatnie lata twórczości.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów artystycznych oraz wzory wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku pod nr tel. 87 732 62 74 lub w pokoju nr 374 oraz na stronie internetowej ełckiego ratusza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015