Stypendia im. Jana Pawła II rozdane

Powiatowe stypendia im. Jana Pawła II, przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w nauce i sporcie, wręczyli dyrektorzy w poszczególnych szkołach. Komisja stypendialna po analizie wniosków zaproponowała 140 uczniom stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 według następującego podziału:

 

  • Zespół S zkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 4 uczniów,
  • Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 20 uczniów,
  •  Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 48 uczniów,
  •  Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 6 uczniów,
  •  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 57 uczniów,
  •  Zespół Szkół Mechaniczno- -Elektrycznych w Ełku – 5 uczniów.

 

Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na jeden semestr. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny, w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Galeria

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu na zgłoszenia do Nagrody „Ełcki Bocian”
  Starostwo Powiatowe w Ełku przedłuża termin na...
Powiat Ełcki Społeczna Rada Seniorów województwa powołana
Zuzanna Obrycka została reprezentantem powiatu ełckiego w...
Powiat Ełcki Poprawia się stan sieci dróg powiatu ełckiego
Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1864N na odcinku...
Powiat Ełcki Informator ósmoklasisty na rok szkolny 2022/2023
Drodzy Ósmoklasiści, przygotowaliśmy INFORMATOR, który...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015