Świadczeniem dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – Pierwsze decyzje wydane

Prawie 9 tys. wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji złożonych zostało w ciągu miesiąca w województwie warmińsko-mazurskim. Szacowana liczba osób uprawnionych do świadczenia specjalnego w naszym regionie to ponad 31 tys.

 

– Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek i mieć ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Usług Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. – Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia będą kierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, a do wniosku muszą dołączyć dokumentację medyczną oraz wszelkie dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia. Jeżeli ktoś ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinien je również dołączyć.

 

Wnioski o świadczenie specjalne dostępne są we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej zus.pl. Wnioski mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika.

 

– Rozpatrywanie wniosków rozpoczęło się 1 października i wydane zostały pierwsze decyzje – informuje Anna Ilukiewicz. – Na Warmii i Mazurach w pierwszych dniach przyznano 1474 świadczeń. W salach obsługi klientów na wszystkie osoby zainteresowane tym świadczeniem czekają specjalnie przeszkoleni doradcy. Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat świadczenia, a mają problem z udaniem się do placówek ZUS mogą kontaktować się ze specjalnie uruchomioną w tym celu przez Centrum Obsługi Telefonicznej infolinią, pod numerem 22 560 16 00.

 

Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem przez lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. O dodatek mogą się też starać emeryci, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Są to osoby, które dostają co miesiąc z ZUS dodatek pielęgnacyjny.

 

Maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosić 500 zł netto. Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, kwota emerytury, renty lub świadczeń finansowanych ze środków publicznych jakie ma osoba wnioskująca o dodatek, nie może łącznie przekroczyć 1600 złotych. Ponowne ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego lub jego wysokości nastąpi w przypadku gdy zmianie ulegną okoliczności dotyczące jego ustalenia.

 

– Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności – dodaje Anna Ilukiewicz. . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

16 + = 25

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 43 = 48

Powiat Ełcki Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wczoraj 14 października odbyły...
Powiat Ełcki Wizyta gości z Irlandii
Dziś w Starostwie Powiatowym w Ełku gościliśmy Pana Paula Quinna,...
Powiat Ełcki Polepsza się stan naszych dróg
Wczoraj w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Wojewoda...
Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze
Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015