Szansa na dotację na remonty ełckich zabytków w 2020 roku

Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Można je składać do 15 lutego 2020 r. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 150 tys. zł.

 

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, będącym w złym stanie technicznym oraz posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno–rekreacyjne.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski można składać do 15 lutego 2020 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02.

 

Dotacja może obejmować m.in.: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie; odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

97 − = 93

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

3 + 3 =

Powiat Ełcki Volkswagen Grup Polska z ogromną karą
Ponad 120 milionów złotych kary nałożył Urząd Ochrony...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy odwiedzili starostwo
Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia władze powiatu oraz...
Powiat Ełcki Młodzież ratuje życie
Szkolny Klub Ratownika „Cor” zorganizował Międzyszkolny Konkurs...
Powiat Ełcki ,,Cooltura Słowa”
,,Cooltura Słowa” to hasło tegorocznej kampanii ,,Przemocy STOP....
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015