Szansa na dotację na remonty ełckich zabytków w 2020 roku

Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Można je składać do 15 lutego 2020 r. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 150 tys. zł.

 

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, będącym w złym stanie technicznym oraz posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno–rekreacyjne.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski można składać do 15 lutego 2020 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02.

 

Dotacja może obejmować m.in.: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie; odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015