Szkodliwy dla zdrowia azbest znika z terenu miasta

12 wniosków o dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu wpłynęło do Urzędu Miasta Ełku w ostatnim naborze. Większość z nich złożyli mieszkańcy miasta z domów jednorodzinnych osiedla Zatorze i osiedla Kochanowskiego. Dofinansowanie dotyczy zadań z zakresu demontażu, transport i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ełk.

 

Prace związane z demontażem i załadunkiem planowane są do wykonania w maju i czerwcu 2020 r. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji, która pokryć ma ok. 75 procent wydatków. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

kk

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Zmiana dyrektora PCPR-u
Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora...
Powiat Ełcki Nowe miejsce spotkań w Boguszach
Mieszkańcy Bogusz w gminie Prostki oraz odwiedzający te tereny...
Powiat Ełcki Kolejne miejsce spotkań otwarte
W miejscowości Szarek w gminie Ełk została otwarta siłownia...
Powiat Ełcki Wystawa zdjęć w holu Starostwa Powiatowego
 Zdjęcia dokumentujące działania, które realizował partner z...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015