Szkodliwy dla zdrowia azbest znika z terenu miasta

12 wniosków o dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu wpłynęło do Urzędu Miasta Ełku w ostatnim naborze. Większość z nich złożyli mieszkańcy miasta z domów jednorodzinnych osiedla Zatorze i osiedla Kochanowskiego. Dofinansowanie dotyczy zadań z zakresu demontażu, transport i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ełk.

 

Prace związane z demontażem i załadunkiem planowane są do wykonania w maju i czerwcu 2020 r. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji, która pokryć ma ok. 75 procent wydatków. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

kk

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki „Ekonomiak” wśród najlepszych w kraju
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku...
Powiat Ełcki O ełckiej oświacie z Ministrem Edukacji Narodowej
Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski spotkał się w Zespole...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015