To był pracowity rok dla ełckiego MONAR-u

Dobiegają końca projekty realizowane w tym roku przez Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomny w Ełku. Ze wsparcia placówki w wychodzeniu z bezdomności skorzystało ponad 120 osób.

 

Przez cały rok realizowany był współfinansowany z budżetu miasta Ełku projekt „Wychodzenie z bezdomności z MONAR Ełk – 2017”, w ramach którego podopieczni MONAR – MARKOT otrzymali m.in. schronienie, gorące posiłki i dostęp do środków higienicznych.

 

– Działania, jakie podjęliśmy w ramach projektu, to udzielnie wsparcia osobom bezdomnym zgłaszającym się do placówki – mówi Monika Kemicer ze Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomny w Ełku. – Zapewniliśmy im schronienie, podstawowe warunki sanitarno-higieniczne oraz dostęp do bieżącej wody ciepłej i zimnej. Umożliwiliśmy im również pranie i suszenie ubrań. Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Ełku, a realizujemy go jako zadanie publiczne w ramach prowadzenia placówki. Mowa tu o zadaniu, jakim jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Projektem, który miał wzmocnić i usprawnić system interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, były działania współfinansowane ze środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

– „Bezdomność to nie hospicjum – tu nie kończy się życie, Edycja 2017” było kontynuacją zeszłorocznego projektu – mówi Monika Kemicer. – Pomysł wznowienia działań wyszedł od samych podopiecznych, którzy zgłaszali nam potrzebę ich ponownego uruchomienia.
W ramach projektu zrealizowano działania terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz z zakresu pracy socjalnej, poradnictwa psychiatrycznego i prawnego- Wszystkie miały na celu rozbudzenie chęci porzucenia przez osoby bezdomne życia na ulicy, naprawę ich relacji rodzinnych i zamieszkania w schronisku – dodaje Monika Kemicer.

 

W trakcie realizacji tego projektu powstało wiele inicjatyw. Były to m.in.: wyjazd integracyjny do Raczek, udział w rajdzie rowerowym na orientację, zorganizowanie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ciepłego posiłku w Parku Solidarności, stworzenie ulotki informacyjnej o miejscach udzielających wsparcia, sprzątanie ełckiego cmentarza i przygotowanie mikołajkowych niespodzianek dla dzieci.

 

– Ciekawą akcją była Rowerowa Reanimacja „Tchnij nowe życie w stary rower – opowiada Monika Kemicer. – Przerosła ona nasze oczekiwania. Nasi podopieczni otrzymali od ełczan 12 rowerów. Część jednośladów wymagała odnowienia praktycznie od zera, inne wymagały jedynie przeglądu. Wszystkie prace naprawcze w całości wykonali mieszkańcy naszej placówki, a robili to z ogromnym zaangażowaniem.

 

Kolejnej edycji doczekał się w tym roku również projekt „Powrót osób bezdomnych do społeczności” współfinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem było podniesienie jakości usług świadczonych w schronisku poprzez zaspokojenie bieżących potrzeb osób bezdomnych, poprawa bytowa mieszkańców domu, doposażenie placówki oraz podejmowanie działań wzmacniających podopiecznych.

 

– Rok 2017 upłynął nam pod znakiem działań nie tylko projektowych – podsumowuje Monika Kemicer. – Wspólnie z Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia wzięliśmy udział w spływie kajakowym. Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności, w której uczestniczyli nasi podopieczni. Mieszkańcy schroniska pomagali też przy rozładowaniu TIRa Szlachetnej Paczki i wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowali V Ełcką Wigilię pod Gwiazdami. Teraz przygotowują się do wyjścia na Jasełka, które przygotowali dla nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.

 

mm

Fot: MONAR Ełk

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Zmiana dyrektora PCPR-u
Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora...
Powiat Ełcki Nowe miejsce spotkań w Boguszach
Mieszkańcy Bogusz w gminie Prostki oraz odwiedzający te tereny...
Powiat Ełcki Kolejne miejsce spotkań otwarte
W miejscowości Szarek w gminie Ełk została otwarta siłownia...
Powiat Ełcki Wystawa zdjęć w holu Starostwa Powiatowego
 Zdjęcia dokumentujące działania, które realizował partner z...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015