Trwa nabór wniosków o dotacje na remonty zabytków

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 15 lutego. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 150 tys. zł.

 

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, będącym w złym stanie technicznym oraz posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne.

 

Dotacja może obejmować m.in.: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie, odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wnioski można składać do 15 lutego w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

Jedna odpowiedź do “Trwa nabór wniosków o dotacje na remonty zabytków”

  1. Px48 pisze:

    Tyle o zabytkach a kto napisze o naszym parowozie. Czy już wrócił? Tęsknię za nim.

Powiat Ełcki Zwrot pieniędzy za wycieczkę kupioną w biurze podróży
UOKiK przypomina, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności...
Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca...
Powiat Ełcki Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek powiatowych
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa informujemy...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015