TRZY RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA EŁCKIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Każdy z kandydatów deklaruje dobro Ełku i jego mieszkańców jako wartość najważniejszą. Kandydują na ten sam „stołek”. Różnią ich punkty widzenia co do kolejności działań, rozumienia zasad pozyskiwania funduszy unijnych, jak również specyfika rozpoczętej kampanii wyborczej. Warto utrzymać przyjęty kierunek – twierdzi Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz! Ełk jest źle zarządzany – uważa Anna Wojciechowska! Gdzie są obiecywane przez prezydenta Andrukiewicza fabryki wieszaków czy procesorów? Dlaczego w Ełku brakuje parkingów? Dlaczego w Ełku do tej pory nie ma hospicjum? – pyta Anita Supińska, kolejna kandydatka na prezydenta Ełku. Pytań ma dużo więcej.

 

Anna Wojciechowska, która mówi, że w Ełku potrzebny jest potężny impuls do rozwoju, jako pierwsza oficjalnie ogłosiła swój program wyborczy. Co kryje się za hasłem wyborczym „Pięknie już jest, teraz gospodarka”?
Kim jest Anna Wojciechowska? O sobie mówi, że jest przede wszystkim kobietą, która zna się na gospodarce. Pracowała zarówno w miejskich, jak i gminnych strukturach odpowiedzialnych za rozwój i pozyskiwanie przedsiębiorców. Teraz chce swoje pomysły wdrożyć jako prezydent Ełku. Jakie konkretnie?

 

– Rozmawiałam z ełczanami, chcieliby dobrze zarabiać, ale do tej pory Ełk rozwijał się tylko wizualnie. Zbudowano skwery, parki, place zabaw, organizowane były ciekawe imprezy i bardzo dobrze, gdyż to jest potrzebne i będziemy to kontynuować. Jednak nie poprawi to naszej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. Ełk był dotychczas wykluczony komunikacyjnie, ale to też się zmieni, bo jest budowana Via Baltica, Rail Baltica i Via Carpatia. Jako prezydent miasta będę zachęcała inwestorów, ażeby tu powstawały i działały ich firmy. Wiem jak to zrobić.
Anna Wojciechowska zwraca uwagę na to, że zewnętrzny kapitał raczej ucieka z Ełku, a nie do niego trafia.
– Marzeniem moim jest, aby młodzi ludzie po studiach mogli wrócić do Ełku, pracować tutaj i działać na jego chwałę – dodaje Anna Wojciechowska. – Do tego jednak konieczne jest podjęcie szeregu działań o charakterze rozwojowym.
Kandydatka na prezydenta Ełku podkreśla, że ważne jest zbudowanie dobrych relacji pomiędzy miastem a gminą Ełk, znalezienie usprawnień rozwiązań komunikacyjnych oraz budowa podziemnych parkingów.

 

Program wyborczy Anny Wojciechowskiej.

 

REALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez sprowadzenie inwestorów z branży około turystycznej. Utworzenie specjalizacji naszego regionu (produktu regionalnego). Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora, czyli wspólnej oferty usług dla przedsiębiorców (opieka indywidualna nad każdym inwestorem, uczestnictwo w całym procesie przygotowania inwestycji do realizacji, zapewnienie sprawnego procesu. Współpraca z Gminą Ełk – wspólne interesy gospodarcze, wspólna infrastruktura (woda, drogi, komunikacja). Poszerzenie granic miasta. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Współpraca miasta z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi dysponującymi bogatym kapitałem intelektualnym w celu dokonania analizy, ocenienia realnego potencjału, szans i kierunków rozwoju naszego miasta, a także w celu dokonania diagnozy i opracowania strategii. Dokonanie precyzyjnej oceny rynku pracy pod kątem zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Powołanie państwowej wyższej uczelni – to stworzy możliwości wytworzenia się całkiem nowych sieci usług związanych z działalnością uczelni państwowej. Bezpłatna szkoła wyższa nie tylko przyciągnie młodych ludzi i wypełni istniejącą w Ełku lukę edukacyjną ale również stanie się jednym z podmiotów rynkowych, które wchodzą w relacje z otoczeniem. Poprawa pracy urzędów – przyspieszenie wydawania decyzji. Wspólna oferta inwestycyjna dla całego regionu – promocja oraz wsparcie;

 

EŁK MIASTEM OTWARTYM NA MŁODYCH
Powołanie Rady Młodego Przedsiębiorcy. Ulgi podatkowe dla młodego przedsiębiorcy. Budownictwo komunalne. Wyższa uczelnia. Żłobki, przedszkola, szkoły na osiedlach lub przy zakładach pracy. Przyjazna polityka rodzinna.

 

ZDROWY I AKTYWNY SENIOR
Świetlice osiedlowe z animatorem. Integracja wielopokoleniowa. Programy rehabilitacyjne – bezpłatne. Bezpłatna komunikacja miejska. Kluby dziennego pobytu seniora na osiedlach. Sezonowa sprzedaż płodów z ogródków działkowych – utworzenie ryneczku handlowego.

 

ZDROWIE, PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I POLITYKA SPOŁECZNA
Karta samotnego rodzica – ulgi, dofinansowania – analogia do karty 3+. Bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów i dzieci. Aktywizacja seniorów – spotkania integracyjne w świetlicach osiedlowych, umożliwienie osobom nieaktywnym już zawodowo spędzenia wspólnego czasu niezobowiązująco, bądź w formie spotkań aktywizujących (prowadzone przez stowarzyszenia); mające na celu zapobiegania samotności i jej konsekwencjom. Programy profilaktyczne ochrony zdrowia, z wykorzystaniem funduszy unijnych (programy regionalne RPO, Ministerstwa Zdrowia). Stworzenie Centrum Rehabilitacji (programy regionalne RPO, Ministerstwa Zdrowia);

 

EDUKACJA I KULTURA
Zapewnienie odpowiedniej sieci szkół, publicznych przedszkoli i żłobków. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia socjalnego w szkołach. Szafki indywidualne dla każdego ucznia – odciążenie plecaków. Zajęcia pozaszkolne powołanie Uniwersytetu Dzieci – współpraca ze stowarzyszeniami. Stworzenie przestrzeni dla lokalnych artystów.

 

SPORT, TURYSTYKA, WYPOCZYNEK
Ulgi podatkowe dla inwestorów branży turystycznej (hotele, zajazdy, atrakcje turystyczne). Promenada deptakiem (w okresie letnim) ruch tylko dla pieszych i rowerzystów. Strefa SLOW – stworzona nad jeziorem przygotowana do wypoczynku, wyposażona w hamaki, leżaki, inteligentne ławki solarne wyposażone w ładowarkę do urządzeń elektronicznych (laptopy, telefony itp.). Wybudowanie wyciągu narciarskiego na Jeziorze Ełckim. Oczyszczenie wody w jeziorze Ełckim/rekultywacja jeziora z programu (program Life +, programy RPO). Po rekultywacji: właściwe zarybianie jeziora z utworzeniem specjalnych miejsc służących do łowienia. Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego prawa jazdy w Ełku.

 

INFRASTRUKTURA
Zmiana kierunków planowania wydatkowania publicznych pieniędzy oraz rozsądne i uzasadnione korzystanie z funduszy unijnych. Skierowanie posiadanych środków na działania Samorządu odpowiadające realnym potrzebom mieszkańców. Przygotowanie długofalowej strategii zarządzania majątkiem gminy oraz planu zoptymalizowania wydatków bieżących występujących w samorządzie („postawimy na efektywność i przejrzystość finansów gminy”). Włączenie Zespołu Inwestycji ponownie w strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Ełku. W tej chwili komórka ta jest spółką miejską, która pobiera 3% prowizji od wartości każdej zrealizowanej inwestycji miejskiej. Dodatkowo miasto ponosi również koszty związane z utrzymywaniem Rady Nadzorczej. Podłączenie osiedla Pod Lasem do sieci PEC lub do sieci gazowej. Ograniczenie niskiej emisji spalin– podłączenie mieszkań w centrum miasta do sieci miejskiej. Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych. Budowa parkingów.

 

Jako drugi program wyborczy – EŁK – Większa PRZESTRZEŃ – Większe DOBRO. Program rozwoju Ełku w latach 2018-2023, z perspektywą do roku 2025 – ogłosił obecny Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

 

 

– Ełk rozwinięty gospodarczo, społecznie, przestrzennie i środowiskowo – to wizja naszego miasta, które zarządzane sprawnie, we współpracy z ełczanami stanie się faktem tylko wtedy, kiedy wdrożony zostanie dobry program, realizowany przez sprawdzonych i skutecznych w działaniu ludzi. Program oparty został na 10 filarach: gospodarka i przedsiębiorczość; rodzina, młodzież, seniorzy; środowisko przyrodnicze; transport, drogi, inteligentne miasto; otoczenie; edukacja i szkolnictwo; zdrowie i bezpieczeństwo; sport i kultura; aktywni ełczanie i przyjazny urząd; finanse.
– Chciałbym, żeby ełczanie mieli oczy szeroko otwarte i patrzyli na to, co zostało wykonane w ciągu tych 12 lat. Wykonaliśmy wspaniałe rzeczy, wielkie inwestycje, z których jesteśmy dumni. Przez te lata nie malowaliśmy tylko domów, nie sadziliśmy kwiatów, ale wykonywaliśmy inwestycje za ogromne pieniądze (…) Dzisiaj bezrobocie w Ełku jest najmniejsze w historii.

 

Program wyborczy Tomasza Andrukiewicza.

 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Rozszerzenie granic Ełku o grunty Skarbu Państwa i prywatne na inwestycje, mieszkalnictwo oraz drogi. Pozyskanie nowych inwestorów i wspieranie istniejących przedsiębiorców w ramach wspólnych działań strefy, urzędu i Techno-Parku. Ulokowanie w Ełku inwestycji krajowych, w tym z zakresu budowy dróg i kolei. Wsparcie utworzenia i organizacji batalionu Wojsk Obron Terytorialnej, dającego nowe miejsca pracy. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Wdrażanie przyjaznego systemu podatków lokalnych oraz rozwijanie systemu ulg w podatku od nieruchomości. Nieodpłatne porady prawne i technologiczne oraz konsultacje doradcy podatkowego. Wsparcie rzemiosła, wdrażając program promujący zakupy i usługi w ełckich firmach.

 

RODZINA, MŁODZIEŻ, SENIORZY
Wprowadzenie karty mieszkańca dla osób zameldowanych w Ełku, uprawniającej do szeregu zniżek, w tym na komunikację miejską, pływalnię, kino. Budowa nowych mieszkań komunalnych, m.in. przy ul. Kolejowej. Stworzenie co najmniej 2 klubów młodzieżowych. Wspieranie środowiska seniorów – w nowych klubach seniora, wdrażanie programów profilaktycznych, aktywizujących i usprawniania.

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Wdrożenie kolejnego etapu programu ochrony i poprawy stanu Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk na podstawie zrealizowanych już badań i pozyskanie jeziora w użytkowanie. Zwiększanie terenów zielonych w mieście, w szczególności w centrum miasta i na nowych osiedlach oraz realizacja dwukrotnych sadzeń drzew i krzewów każdego roku. Wspieranie budowy sieci gazowej na osiedlach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej.

 

TRANSPORT, DROGI, INTELIGENTNE MIASTO
Pozyskanie środków na realizację małej obwodnicy miasta Ełku/ Modernizacja ul. Wojska Polskiego oraz ulic osiedlowych oraz niebezpiecznych skrzyżowań. Budowa nowych parkingów w centrum Ełku oraz m.in. na os. Jeziorna, Konieczki. Przebudowę tunelu Dąbrowskiego – Suwalska z dobudową tunelu dla pieszych i rowerzystów.

 

OTOCZENIE
Zagospodarowanie kolejnych podwórek w centrum i poza nim. Budowa nowego terenu zielonego w centrum Ełku wraz ze strefą dla rodzin w kwartale ulic: Kościuszki – Orzeszkowej – Armii Krajowej. Tworzenie kolejnych miejsc i stref dla rodziców, dzieci i młodzieży: w tym budowę parku rodzinnego na os. Konieczki. Zagospodarowanie terenu wokół „bajorka” na os. Północ II i utworzenie tam strefy dla dzieci, seniorów oraz rodzin. Realizacja drugiego etapu wyposażenia parków w siłownie, place, zabaw, oświetlenie na os. Grunwaldzkim, na os. Bogdanowicza, os. Tuwima.

 

EDUKACJA I SZKOLNICTWO
Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna. Utworzenie grup przedszkolnych i dla dzieci z os. Tuwima w Zespole Szkół nr 1 (we współpracy z powiatem). Stworzenie co najmniej 250 miejsc przedszkolnych i co najmniej 150 żłobkowych. Wspieranie rozwoju powstającej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku i pomoc w tworzeniu nowych kierunków (pedagogika, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, kierunki techniczne). Wprowadzenie zajęć fakultatywnych z kodowania i robotyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Budowa hal sportowych w Zespole Szkół Sportowych na os. Zatorze oraz SP 1. Utworzenie multicentrum wraz z planetarium.

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Modernizacja bloku porodowego i rozbudowa oddziału ginekologiczno-położniczego. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach poprzez ich doświetlenie. Wspieranie organizacyjne i finansowe różnych form działalności hospicyjno-leczniczej. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta na osiedlach, promenadzie. Zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji w nocy, weekendy oraz w okresie wakacyjnym.

 

SPORT, KULTURA i TURYSTYKA
Rozbudowa promenady wokół Jeziora Ełckiego wraz z budową kładki przez jezioro do Chruściel. Budowa hali tenisowej przy plaży miejskiej. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej do istniejącej przy szpitalu wojskowym. Opracowanie wstępnego studium połączenia Jeziora Ełckiego z Jeziorem Sunowo oraz Jeziora Ełckiego z Jeziorem Selment Mały, Selment Wielki i Rajgrodzkim. Budowa bieżni tartanowej i toru do rolek przy Szkole Podstawowej nr 7. Modernizacja i rozbudowa biblioteki i ECK,

 

AKTYWNI EŁCZANIE, PRZYJAZNY URZĄD
Wspieranie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grupy ełczan poprzez rozwinięcie systemu inicjatyw lokalnych czy budżetu obywatelskiego. Organizacja konsultacji społecznych, debat oraz dyskusji społecznych. Załatwianie spraw przez urzędników w domu lub miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej i schorowanej.

 

FINANSE MIEJSKIE
Pozyskanie dodatkowych pieniędzy z UE w obecnej perspektywie (2014-2020). Wynegocjowanie z rządem i samorządem województwa jak największych środków dla Ełku w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Realizacja inwestycji obniżających utrzymanie infrastruktury takich, np. modernizacja oświetlenia na LED.
– Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.andrukiewicz.elk.pl. Z chęcią zapoznam się z uwagami i wnioskami Ełczan – dodaje obecny prezydent Ełku.

 

Trzecia kandydatka – Anita Supińska, jeszcze nie ogłosiła programu wyborczego. Z nami dzieli się jego fragmentami opartymi na trzech filarach: finanse, praca i gospodarka, edukacja i sprawy społeczne. Kim jest Anita Supińska?

 

Anita Supińska to absolwentka prawa i filozofii UWM, bez doświadczenia w samorządzie, z dużym doświadczeniem w sektorze finansowym.
– „Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactwa, lecz bogactwo bycia” – cytuje Ericha Fromma
– To ludzie i ich szczęście jest najważniejsze. Pewność i poczucie bezpieczeństwa ełczan jest dla mnie priorytetem.

Jako kandydatka, będę publicznie pytała obecnie urzędującego prezydenta o sprawy, które nurtują większość mieszkańców Ełku:

 

FINANSE
Dlaczego w Ełku płacimy podatki tak wysokie jak w Warszawie? Dlaczego w Ełku obowiązują maksymalne stawki podatku od nieruchomości? Dlaczego w Ełku systematycznie podnosi się podatki i opłaty lokalne? Dlaczego w Ełku obowiązują wyższe opłaty za śmieci od tych w pobliskich gminach? Dlaczego dwa budynki i dwa pomosty na plaży miejskiej na osiedlu Baranki kosztowały aż 5mln złotych?

PRACA I GOSPODARKA
Dlaczego w Ełku nie przybywa poważnych inwestorów i miejsc pracy? Gdzie są obiecane fabryki wieszaków czy procesorów? Dlaczego w Ełku przybywa fontann i placów, a nie miejsc pracy? Dlaczego ełczanie muszą jeździć do pracy w Grajewie czy Suwałkach? Dlaczego Park Naukowo-Technologiczny przynosi tylko wielomilionowe straty?

 

EDUKACJA I SPRAWY SPOŁECZNE
Dlaczego w Ełku funkcjonuje tylko jeden żłobek? Dlaczego nie przewidziano rozwoju osiedla Jeziorna? Dlaczego do dziś nie rozbudowano Szkoły Podstawowej nr 5? Dlaczego dopiero teraz przystąpiono do tworzenia projektu rozbudowy? Dlaczego w Ełku do tej pory nie ma hospicjum? Dlaczego w ełckim szpitalu nie ma oddziałów onkologii i urologii? Dlaczego nie ma zapewnionej całodobowej i świątecznej opieki stomatologicznej dla dzieci? Dlaczego Jezioro Ełckie umiera? Dlaczego nie podejmuje się działań, które spowodują, że to będzie prawdziwe jezioro, a nie sadzawka? Dlaczego w Ełku brakuje parkingów? Dlaczego bezpłatna komunikacja miejska nie jest jeszcze wprowadzona? Dlaczego w Ełku nie ma miejskiej wypożyczalni? Dlaczego nie wybudowano tzw. małej obwodnicy? Dlaczego w Ełku nie powstały estakady przed tory przy ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza? Planowana jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego, dlaczego zaplanowano w związku z tym wycięcie kilkuset drzew w centrum Ełku? Kto zlecił i zaakceptował taki projekt? Dlaczego do dziś nie powstał nowoczesny dworzec autobusowy? Dlaczego zaplanowano wyrzucić taksówkarzy sprzed budynku dworca PKP?

 

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Tak zdecydował premier Mateusz Morawiecki. Druga tura wyborów przewidziana jest na  4 listopada.

55 odpowiedzi na “TRZY RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA EŁCKIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2018”

 1. Ted pisze:

  Anna Supińska stawiam na nią w ciemno bo w myśl zasady. Mało obiecanek, co by nie zrobiła,to dużo zrobi.

 2. Adam pisze:

  Oczywiście Anna Wojciechowska szkołaaryystyczna Od lat w samorządach miliony środków unijnych pozyskane.,np promenada, szkoła artystyczna czy park technologiczny. Jej założenia co do PT zostały przez obecnego włodarza zniweczone, zatrudniono kolesia tak jak w MZk

 3. Anonim pisze:

  a co pani ania dobrego zrobiła w gminie ełk ?,nic?

 4. Anonim pisze:

  a co pani ania dobrego zrobiła w gminie ełk ?

 5. Arek pisze:

  Za to prezio zadłużył miasto na 100mln.sprzedal wszystko co było do sprzedania ostatnio dwa piękne parki przy ulicy Armii Krajowej. Gdzie odpoczywali emeryci. MZK strajkuje.

 6. Arek pisze:

  Dodam że zniszczył miasto inwestycyjnie, urządził kolesi np brat Starosty szefem M ZK.

 7. Mieszkaniec pisze:

  Wojciechowska pierwsza ogłosiła swój program a Andrukiewicz i Supinska przepisali większość punktów. Już to internauci zauważyli dawno. Było dużo negatywnych wpisów szczególnie wobec Andrukiewicza który jest wypłukany z pomysłów. Prawdę mówiąc nigdy ich nie miał.

 8. Jacek pisze:

  Jedynie pani Wojciechowska ma najbardziej sensowny i realny plan. Plan na poprawę przede wszystkim gospodarki, tak aby w końcu miasto zaczęło się rozwijać. W magiczne „trzymanie kciuków” za gospodarkę o które prosi Andrukiewicz, mnie nie przekonuje :/

 9. Janusz pisze:

  Wieloletnie rządy powodują korupcję układy i kliki rodzinne. Stwierdzono to badaniami dlatego demokratyczne kraje wprowadziły kadencyjność. Jedna zklik rodzinnych u nas to MZK.

 10. Alina pisze:

  Drodzy mieszkańcy Ełku czy nie uważacie że pora temu Panu podziękować za czy nie wystarczy 12 lat jego męki. Niech odpocznie on i tak uwije gniazdko w sejmie. On nie umie pracować.

 11. Wyborcy pisze:

  Pani Supinska I Panie Andrukiewicz a może coś byście tak z własnej główki wymyślili. Nie ładnie kopiować. My czytamy.

 12. Wanda pisze:

  Nic nas mieszkańców tak nie przeraża jak to straszliwe zadłużenie miasta. Każdy z nas boi się długu a miasto jest zrujnowany finansowo.

 13. Ada pisze:

  Czytając te komentarze Odnoszę wrażenie że nikt nie popiera tego pana prezydenta ale to jest nieprawda Spytajcie zwykłych ludzi nie zainteresowany wyborami oni będą głosowali na pana Tomasza zwykli ełczanie doceniają to co zrobił dla miasta to zwykli ełczanie będą głosowali

 14. Juras pisze:

  Ale sztaby wyborcze się prężą aby wpisywać komentarze dyskredytuje konkurencje jednak nie łudźcie się na pewno w ełku nie wygra wyborów Platforma Obywatelska cokolwiek byście robili na kolejną kadencję i tak zostanie Pan Tomasz

 15. Anonim pisze:

  masz racje,ale te kobiety nie nadają się,brak dobrego kandydata na prezydenta

 16. Powiec pisze:

  To wszystko jest wina Platformy Obywatelskiej ełckiej Platformy Obywatelskiej jej szef Adam absolutnie nie nadaje się na lidera jako lider powinien sam wystartować i poddać się pod osąd wyborców stchórzył i zasłonił się jakąś przypadkową kandydatką absolutnie nie związaną z platformą obywatelską kandydatką która jawnie odcina się od platformy.

 17. ligiusz pisze:

  I tak wygra Tomasz Andrukiewicz. Liczymy na nowy miejski żłobek.

 18. Joanna pisze:

  Wybierzemy Wojciechowską bo jest osobą odpowiednio wykształconą o wysokiej kulturze i prezencji. Pora na kobietę bo mężczyźni się nie zawsze sprawdzili.

 19. Ad pisze:

  Miasto płaci tylko 11 mln zł rocznie odsetek. Zadłużenie 100 mln. Jezioro to ściek alarmuje Naczelnik miasta. Wszystko sprzedane nawet ostatnie dwa skwery. To jest efekt rządów prezia

 20. Anonim pisze:

  Już jeden taki kiedyś krzyczał o katastrofie budżetowej. Pamiętacie kolesia w kamizelce co krzyczał że budżet Ełku posypie sie w 2013? Był koleś i nie ma kolesia. Podobnie bedzie z tą Wojciechowską. Osobiście podoba mi sie kierunek rozwoju miasta,jest ładnie, nowocześnie. Chyba oponęci Pana Prezydenta nie mają żadnego poysłu na kampanię. My zdecydujemy przy urnie na kogo oddamy głos.

 21. Ten inny pisze:

  Naj gorsza osoba startujący w ekckich wyborach jest Anna wojciechowska nic nie potrafiaca do tej pory było onej cicho niczym się nie wykazała a nagle startuje jakies niewiadomą co i jest przedstawicielem partii która potrafi tylko obiecywać chcecie mieć w Ełku bałagan afery zlodziejskie i tylko obietnice to głosujcie na dno proponuje popierać obecnego prezydenta

 22. Wyborca pisze:

  Andrukiewicz to twórca klik I układów pierwsza to MZK i braciszek Starosty druga to trzymanie stanowiska kolesiowi w USC A ŚLUBÓW UDZIELA ZASTĘPCZO SEKRETARZ MIASTA.

 23. Wyborca konieczki pisze:

  Tragedia naszego miasta to gigantyczne zadłużenie oficjalnie 100mln. Druga to skłócony że wszystkimi dookoła a z wojtem nie rozmawia już 4 lata.

 24. Jas pisze:

  Ciechowska nie ma absolutnych szans obecnym prezydentem Co ona robiła przez ostatnie 4 lata nic absolutnie nic a tutaj nagle przed wyborami zasypuje nas plakatami i ulotkami wyborczymi ale ełczanie nie dadzą się nabrać papa Platforma Obywatelska

 25. Dan. pisze:

  Nieszcześliwy elektryk to pseudonim prezia w nagrodę za tworzenie z naszego miasta małpiego gaju. Dodam nieszczesliwy narzeczony pięć narzeczonych wirtualnych. Sam to ogłaszał.

 26. Wyborca elk pisze:

  Skompromitowani kulkami w MZK i USC prezio jest bez szans. Na stronach BIP jest wielkość zadłużenia to oficjalnie 80 mln.

 27. Mieszkaniec pisze:

  Jak tam dobrzaki było w Mikolajkach

 28. mazur pisze:

  Mieszkaniec. Nie w Mikołajkach a w Rydzewie. Była zabawa, dobrze się działo o północy było mało. Były tańce, hulanki swawole, a dla ochłody były lody……

 29. Mazur pisze:

  o Wojt był na imprezie z lodami:)?? Grubas na diete powinien iśc a nie lodami sie objadać.. no cyba że on nie jadł a robił tylko te lody….

 30. Her. pisze:

  Słowa babci internauty:pogonic andruka bo to pisior

 31. Ala pisze:

  Czy w tym jest coś złego że Wójt lubi lody? Może ma takie hobby jak cukiernictwo?

 32. Danka pisze:

  Ełk miał już wielu włodarzy większość to przystojni faceci a o tym obecnym mówią Mały i jeszcze humorzasty, konfliktowy to przezwiska nie bez przyczyny

 33. Wyborca Elk pisze:

  Mam pytanie, dlaczego zdjęto baner Wojciechowskiej przy ulicy Kościuszki.

 34. Jar pisze:

  Ostatnio mały jakiś dziwny nerwowe ruchy i trudno go zrozumieć . A już ten filmik przy maszynach w nocy to porażka. Błyszcząca twarz dosłowny bełkot. Nikt nie wie po co tam poszedł co mają wspólnego maszyny do jego działalności. 12 lat i nie powstał żaden zakład pracy.

 35. J. K pisze:

  Mam pytanie do wyborców, co może zrobić facet który przez 12 Lat nie zrobil nic by powstały duże zakłady pracy. Mówią że posprzątał Miasto a inni dodają z zewnątrz a z tyłu Czeczenia.

 36. Adam pisze:

  Niedługo wybory, powiedzmy stop cyrkowi i kabaretowi. w mieście zgaśmy lampki lampeczki zlikwidujmy małpi gaj. Miasto potrzebuje nowych umysłów. Ten facio pogrążyłby nas kompletnie. Jest wypłukany z pomysłów których za wiele nie posiadał. No może zamianę lampek czerwonych na zielone.

 37. Mieszkaniec pisze:

  Czy przedstawiono już szóstą narzeczoną. Tradycji musi się stać zadość.

 38. J. K pisze:

  Ci co chcą miastA bez układów, klik I korupcji. ZAGŁOSUJĄ NA WOJCIECHOWSKĄ.

 39. Mieszkaniec pisze:

  Oczywiście popieram I zagłosuje na Panią Wojciechowską. Poczytałem w sieci i jestem przerażony to efekt wieloletniego „rządzenia” skandal a zarazem rozpacz. Finanse to tragedia. Przedsiębiorczość żadna.

 40. Mieczyslaw pisze:

  Wieloletnie rządy to korupcja, kliki rodzinne i układy dlatego wymyślono dwukadencyjnosc. Panie prezio daj Pan nam już spokojnie żyć fachowcy zajmą się sprzątaniem po Panu.

 41. Mieszkańcy Elk pisze:

  Byliśmy W Galerii w Suwałkach w I po zakupach postanowiliśmy pojechac do dzielnicy przemysłowej. Wniosek taki, przeżyliśmy szok, wściekłość i zazdrość. Panie Prezio zmarnował Pan drogocenny czas. Apel do Ełczan pojedzcie tam i potem nie zagłosujecie na Andrukiewicza. Wstyd panie prezio. To przepaść.

 42. Jar. pisze:

  Drodzy mieszkańcy Ełku oto dobrzaki czy Dobro Wspólne I skąd pochodzą, Rodziny katolickie, inicjatywa katolicka, stowarzyszenie katolickie. Łaski prezia u kleru spadły więc zaczyna się cyrk.

 43. Jar pisze:

  W uzupełnieniu to członkowie do rady miasta.

 44. Kierowca pisze:

  Z racji swoich obowiązków jestem w Suwałkach kilka razy w miesiącu. 12 km pięknej obwodnicy i budujące się lotnisko. W Ełku rządzi katolickie dobro wspólne. Zero inwestycji. No może kilka mostków.

 45. Wyborca pisze:

  Nie głosujemy na dobrzakow 12 lat kliki wystarczy.

 46. Wyborca pisze:

  Na stronach prezydenta miasta poparcia udzielili wszyscy developerzy. Nazwiska podamniebawem.

 47. J. L pisze:

  Zastanawiam się po co ten cyrk z tą listą. Większość podpisała pewnie na skinienie bo nie mieli wyboru ale wiem że są przedsiębiorcy którzy nie dali się w ten cyrk wciągnąć. Gratulacje I szacunek mieszkańców.

 48. Wyborcy Elk pisze:

  Swojego poparcia udzielili preziowi następujący DEVELOPERZY. pupilek Basiewicz, Wasilewski, BAKLARZ, RUTKOWSKI, SKROCKI, MERCHELSKI.

 49. Wyborca pisze:

  Mam pytanie do internautów fanów dm. Po co prezio ustanawia oficjalnie listy poparcia na których są nazwiska developerów którzy kupują działki od miasta.

 50. Wyborca pisze:

  Czy to prawda że po wizycie delegacji UM Starostwa i grubasa u Pana w sukience nakazano zdjąć baner Wojciechowskiej. Czy to prawda że natychmiast powieszonono banery dobrzakow Tyszki który trzy dni jest w DW trzy dni u gowina a w niedzielę sam nie wie komu służy.

 51. Ja. G pisze:

  Brat Starosty szefa Dobra Wspólnego prezesem M Z K. Kierowcy zarabiają 1700 zł. Klika ma się dobrze prezio. Miesięcznie kasuje kilkanaście tysięcy. Brawo.

 52. Anonim pisze:

  I jak to jest z poparciem dla Wojciechowskiej? niby biznes ja popiera a tu sie okazuje ze jednak nie popiera jej i jej beznadziejnych poysłów.

 53. Adam pisze:

  Nie głosujcie na PO 8 lat rządów i zostawili cały kraj zrujnowany

 54. Ania pisze:

  Ta Wojciechowska to co robi dla miasta? Nic nie zrobiła i nic nie zrobi. Podobnie jak jej ugrupowanie partyjne. Nie pozwólmy partyjniakom rządzić w samorządzie.

 55. D. A pisze:

  Prezio bez opamiętania uczył się tańczyć ale zapomniał biedaczysko nauczyć się przedsiębiorczości i sposobu pozyskiwania inwestorów. Tańcem prezio nie nakarmisz mieszkańców.

Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (2/6)
Dziś prezentujemy drugą inwestycję drogową, która została...
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (1/6)
Ponad 13 milionów złotych kosztowało 6 głównych inwestycji...
Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015