Uwaga rodzice! Zmiany w terminach i zasadach rekrutacji przedszkolaków.

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono zmianę formy potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole na rok 2020/2021. Zmieniony został również termin złożenia wniosku w postępowaniu uzupełniającym nabór.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się zmianę formy potwierdzenia przez rodzica kandydata – woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Wprowadzona zmiana polega na możliwości dostarczenia pisemnego oświadczenia także w formie elektronicznej na adres e-mail wybranej placówki, do której zakwalifikowano dziecko. Wysyłany dokument może być w formie jego skanu lub zdjęcia. Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 wysłanie na adres e-mail wybranej placówki „potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia” w postaci pisemnego oświadczenia należy przeprowadzić w terminie od 19 do 20 marca. Druk oświadczenia woli rodzica jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta Ełku w zakładce Oświata publiczna – rekrutacja oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

Wprowadzono też zmianę terminu w postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwe od 1 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w poszczególnych placówkach lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 6145.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015