W ECK bez zmian – Aneta Werla ponownie dyrektorem

Aneta Werla ponownie została wybrana na stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury. Kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane w konkursie, a przedstawiona przez nią koncepcja dalszego rozwoju ECK zyskała uznanie komisji.

 

W naborze na stanowisko dyrektora ECK wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów stwierdzono, iż aplikacja spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 28 stycznia. Podstawowym narzędziem rekrutacyjnym była rozmowa kwalifikacyjna, która została przeprowadzona w oparciu o przedstawiony plan funkcjonowania i rozwoju Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.

 

Koncepcja przedstawiona przez Anetę Werla zyskała uznanie Komisji Kwalifikacyjnej. W konkursie zaproponowała ona ponad 20 przedsięwzięć, które chciałaby wykreować jako rozpoznawalne, cykliczne wydarzenia artystyczne i rozrywkowe. Zaprezentowała szeroki zakres działań, skierowanych do licznych grup odbiorców, integrujący różne środowiska. Wykazała się również bardzo dobrą wiedzą z zakresu regulacji prawnych, warunkujących funkcjonowanie instytucji kultury. Istotnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej były kwestie finansowe jednostki oraz propozycje pozyskania i wykorzystania środków ze źródeł zewnętrznych.

 

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników. Zna bardzo dobrze język rosyjski, niemiecki oraz na poziomie dobrym język angielski. Od 2004 roku zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury, pełniąc nadzór merytoryczny nad instytucjami kultury na terenie Ełku. Od 2013 roku pełniła obowiązki dyrektora ECK. Natomiast po rozstrzygnięciu konkursu w styczniu 2015 roku objęła stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku. Wielokrotnie była współrealizatorką wydarzeń masowych i artystycznych oraz konferencji i kampanii promocyjnych Miasta Ełku.

Jedna odpowiedź do “W ECK bez zmian – Aneta Werla ponownie dyrektorem”

  1. Kibic pisze:

    A to dopiero niespodzianka. Była dokładna analiza i oczywiście KOMISJA ZADECYDOWAła.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015