W Ełku osobom niepełnosprawnym pomaga osobisty asystent

Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni osoby niepełnosprawne z Ełku mogą skorzystać ze wsparcia ich osobistego asystenta. Pomoc adresowana jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizowanego do końca roku programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

 

Celem programu jest wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Łącznie planuje się objąć wsparciem 36 osób z Ełku. Świadczone usługi pozwolą ograniczyć skutki niepełnosprawności, umożliwić aktywność sposób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnoprawnych.

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” będzie realizowany w Ełku do końca 2020 roku. Jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, a na jego realizację pozyskano ok. 207 tys. zł. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, a usługi asystenta realizowane są we współpracy z organizacją pozarządową Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im św. Łazarza w Ełku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Kobiet
...
Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015