Wakacyjne remonty w miejskich szkołach i przedszkolach 2018

W związku z okresem wakacyjnym lipiec – sierpień 2018 r. w miejskich szkołach i przedszkolach zaplanowano prace remontowe i zadania inwestycyjne.

 

PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole „Perełka”

 • Remont sali i łazienki na potrzeby grupy przedszkolnej
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych w SP nr 2
 • Wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku prac adaptacyjnych
 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Koszt: 165 tys. zł

 

Przedszkole „Bajka”

 • Doposażenie nowego oddziału przedszkolnego
 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Koszt: 10 tys. zł

 

Przedszkole „Światełko”

 • Doposażenie kuchni na potrzeby obiadowe 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka w SP nr 2
 • Remont m.in.: holu głównego przedszkola, szatni, klatki schodowej
 • Wymiana instalacji elektrycznej z modernizacją ścian
 • Remont i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w części kuchennej
 • Remont i modernizacja podłóg w 2 grupach
 • Koszt: 93,5 tys. zł

 

SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 1

 • Remont szatni szkolnej
 • Remont sal lekcyjnych
 • Remont oświetlenia 2 korytarzy
 • Remont instalacji centralnego ogrzewania
 • Koszt: ponad 46 tys. zł

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2

 • Łącznik między budynkiem głównym a budynkiem edukacji wczesnoszkolnej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka
 • Koszt: 165 tys. zł

 

 • Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, grzejników
 • Wymiana bocznych drzwi wejściowych
 • Malowanie sal
 • Koszt: 13 tys. zł

 

Szkoła Podstawowa nr 3

 • Odświeżanie sal lekcyjnych
 • Koszt: 2000 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 4

 • Wymiana okien w przyziemiu szkoły
 • Dostosowanie sali przedszkolnej do wymogów sali edukacji wczesnoszkolnej
 • Remont magazynu, szatni na bloku sportowym
 • Remont 2 sal lekcyjnych
 • Odświeżenie sal lekcyjnych (malowanie, wypełnianie ubytków)
 • Koszt: 82 tys. zł

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 • Wymiana opaski komina
 • Koszt: 1500 zł

 

Zespół Szkół Sportowych

 • Wymiana podłogi na 1 piętrze
 • Zamocowanie piłkochwytu
 • Malowanie odświeżanie sal lekcyjnych
 • Modernizacja instalacji elektrycznych
 • Koszt: 45 tys. zł

 

Szkoła Podstawowa nr 7

 • Wyposażenie sal lekcyjnych
 • Koszt: 20 tys. zł
 • Malowanie zalanych sal lekcyjnych w pawilonie B
 • Koszt: 36 tys. zł

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9

 • Remont łazienki
 • Wymiana posadzki w pracowni
 • Koszt: 26 tys. zł

 

GIMNAZJA

 

Gimnazjum nr 1

 • Sprzątanie strychu
 • Koszt: 5000 zł

 

Gimnazjum nr 3

 • Wymiana posadzki przy sali gimnastycznej
 • Doposażenie kuchni szkolnej na potrzeby nowych 2 grup przedszkolnych MP Słoneczna ósemka
 • Koszt: 27 tys. zł

 

Gimnazjum nr 4

 • Odświeżanie sal lekcyjnych (szpachlowanie ścian, malowanie)
 • Naprawa ławek, krzeseł
 • Koszt: 3000 zł

 

Łączny koszt inwestycji to 710 tys. zł.

Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2018 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015