Wizytówka ełckich budynków – remont elewacji

Prace remontowe to nie tylko poprawa stanu technicznego ełckich budynków ale również podniesienie komfortu życia mieszkańców. W roku 2018 modernizacją zostanie objętych łącznie 16 budynków, a koszt prac wyniesie 2 801 280,50 zł. Te inwestycje powodują nie tylko oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian, ale zmieniają także wizerunek ełckich budynków. Miasto we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków jakości życia mieszkańców poszczególnych budynków i kamienic.

 

Realizowane i planowane remonty elewacji w 2018 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w budynkach, które stanowią 100% własności miasta.

 

 

Remonty w trakcie (po przetargu  lub zawarto umowę na wykonanie):

 • ul. Świackiego „Sępa” 10 – remont elewacjiz termoizolacją
 • ul. Wojska Polskiego 63 – remont elewacji frontowej i bramy
 • ul. Armii Krajowej 33 – remont elewacji z termoizolacją
 • ul. Czarna 1 – remont elewacji
 • ul. Chopina 19 – remont elewacji z termoizolacją
 • ul Mickiewicza 39A – remont elewacji

 

Planowane inwestycje, podjęto uchwały:

 •  ul. Armii Krajowej 30 – remont elewacji frontowej i szczytowej
 • ul. Wojska Polskiego 42 – remont elewacji
 • ul. Wojska Polskiego 19 – remont elewacji
 • ul. Mickiewicza 19 – remont elewacji
 • ul. Gdańska 27 – remont elewacji
 • ul. Orzeszkowej 5 – remont elewacji
 • ul. Chopina 21 – remont elewacji
 • ul. Magazynowa 2 – remont elewacji
 • ul. Armii Krajowej 27 – remont elewacji od podwórza
 • ul. Armii Krajowej 47 – remont dachu i elewacji z termoizolacją

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015