Wpływają wnioski na „Rodzinę 500+” i „Dobry Start”

Od 1 lipca można ubiegać się o świadczenia z programów: „Dobry Start” oraz „Rodzina 500+”. Pierwszego dnia wpłynęło łącznie 590 wniosków, z czego 390 dotyczyło programu „Rodzina 500+”.

 

Program „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Przysługuje ono raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu „Dobry Start” od 1 lipca można składać drogą elektroniczną za pomocą portalu EMPATIA, PUE, ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. W formie papierowej wnioski przyjmowane będą w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6 od 1 sierpnia. Składać je będzie można osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Termin mija 30 listopada.

 

Program „Rodzina 500+” wraz z początkiem lipca zmienił nieco swoją formę. Do tej pory świadczenie na pierwsze dziecko przysługiwało rodzinie, która spełniała kryterium dochodowe. Obecnie programem objęte zostaną wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 

Do 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia „Rodzina 500+” przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetu, poprzez portale: EMP@TIA PUE ZUS i przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia do Urzędu Miasta Ełku będzie można dostarczyć wniosek w wersji papierowej – osobiście lub listownie.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, mogą już złożyć jeden wspólny wniosek o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze z nich, natomiast od 1 października na pozostałe dzieci. Muszą przy tym pamiętać, by tej formalności dopełnić do 30 września. To warunek, który trzeba spełnić, by otrzymać wyrównanie świadczenia przyznanego na pierwsze dziecko od lipca.

 

Rodzice, którzy posiadają tylko jedno dziecko i do tej pory nie korzystali z programu, muszą złożyć wniosek do 30 września. Wówczas otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 lipca.

 

Źródło: UM Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Zmiana dyrektora PCPR-u
Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora...
Powiat Ełcki Nowe miejsce spotkań w Boguszach
Mieszkańcy Bogusz w gminie Prostki oraz odwiedzający te tereny...
Powiat Ełcki Kolejne miejsce spotkań otwarte
W miejscowości Szarek w gminie Ełk została otwarta siłownia...
Powiat Ełcki Wystawa zdjęć w holu Starostwa Powiatowego
 Zdjęcia dokumentujące działania, które realizował partner z...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015