Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół ponadpodstawowych mogą skorzystać w roku szkolnym 2019/2020 z programu „Wyprawka szkolna” i tym samym otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dyrektora szkoły mieszczącej się na terenie miasta Ełku, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020. Termin mija 10 września 2019 r.

 

Wysokość dofinansowania do zakupu podręczników wynosi od 225 zł do 445 zł, w zależności od tego do jakiego typu szkoły dziecko uczęszcza. Udzielane jest ono uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Dofinansowanie otrzyma uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia; klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym; klasy I pięcioletniego technikum, klasy I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

W roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie w formie „Wyprawki szkolnej” otrzymało 65 uczniów na łączną kwotę ponad 13 tys. zł.

 

Źródło: UM Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Zadbaj o swoje zdrowie
Zachęcamy kobiety do udziału w akcji ,,Chcę mieć pewność, że...
Powiat Ełcki Europejskie staże uczniów „Mechaniaka”
W Hiszpanii trwają właśnie zagraniczne staże zawodowe uczniów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Volkswagen Grup Polska z ogromną karą
Ponad 120 milionów złotych kary nałożył Urząd Ochrony...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015