XXIV Sesja Rady Miasta Ełku

 


W środę 25 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosownych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejski Żłobku nr 1 w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Dobrzańskiego”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 17. Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2021 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Oświadczenia i wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

źródło.www.elk.pl

2 odpowiedzi na “XXIV Sesja Rady Miasta Ełku”

 1. Jan pisze:

  Niech tyko sprubujo podnieść jakieś opłaty

 2. Yorgi pisze:

  To co zrobisz? Potupiesz?

Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Kobiet
...
Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015