Z ełckiego CKZ do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Marta Obrycka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, otrzymała z rąk Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, powołanie do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Rada będzie współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji. Do zadań Rady należy, w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

 

W skład Rady wchodzi 48 dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych przez kuratorów oświaty, po trzy osoby z każdego województwa. Są to dyrektorzy branżowych szkół I i II stopnia, techników, szkół policealnych, centrów kształcenia zawodowego oraz dyrektorzy szkół, placówek tworzących Branżowe Centra Umiejętności. Do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, Minister Edukacji albo przewodniczący Rady mogą zapraszać osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 1

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015