Zmiany organizacji ruchu

W związku z Dniem Wszystkich Świętych w okolicach ełckich cmentarzy wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany organizacji ruchu. Z myślą o osobach, które do nekropolii zechcą dojechać własnymi samochodami, teren giełdy samochodowej udostępniony zostanie jako parking.

 

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od godz. 17 w czwartek 31 października do godz. 20 1 listopada.

 

ul. Targowa i Kochanowskiego:
• zachowany zostanie ruch dwukierunkowy,
• na wyjazdach z targowiska, „Kauflandu” i domu towarowego „ATU” i budynku przy ul. Targowa 10 wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo.

ul. Cmentarna:
• zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na całej długości (od ul. Kochanowskiego do ul. Norwida). Zamknięty zostanie również przejazd kolejowy przy ul. Cmentarnej.

ul. Towarowa:
• w rejonie Cmentarza nr 2 na całej długości ul. Towarowej (od przejazdu kolei wąskotorowej do skrzyżowania ul. Okrężna – Strefowa) po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na jezdni.

ul. Matejki:
• po stronie cmentarza zostaną ustawione znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się) z tabliczkami „dotyczy jezdni”. Po stronie przeciwnej, na całej długości zostaną ustawione znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się).

 

Dodatkowo:
• 1 listopada teren giełdy samochodowej zostanie udostępniony jako parking. Handel może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.
• 1 listopada korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie miasta Ełku będzie bezpłatne

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015