Zmieni się system płatności. Będą indywidualne rachunki bankowe.

Ełczan płacących podatni i opłaty na rzecz miasta czekają zmiany w sposobie ich uiszczania. Trwa wdrażanie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności. Każdy z ełckich podatników otrzyma przyporządkowany mu indywidualnie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat.

 

Nowy system ma zapewnić ułatwienie weryfikacji stanu płatności podatków i opłat. O nadaniu indywidualnego numeru rachunku podatnicy poinformowani zostaną listownie. Z chwilą otrzymania takiego numeru, wpłat należy dokonywać wyłącznie na podane rachunki.

 

Masowymi płatnościami objęte zostaną: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za wywóz śmieci oraz opłaty za wykup lokali mieszkalnych na raty od osób fizy6cznych. Pozostałych opłat należy dokonywać zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

Osoby, które nie otrzymają nie zbędnego do prawidłowego dokonywania opłat indywidualnego rachunku bankowego lub go zgubią, powinny zgłosić się do Referatu ds. Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Ełku o ponowne jego wydanie.

 

rr

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: grzes

  a pety wyzbierane? ...

 • „Stara” plaża miejska w Ełku: Elczanin

  Ale zajeb* molo no super nowa plaża jaki długi w ...

 • Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą: Gdzie straż miejska i porządki?

  Na promenadzie/ścieżce rowerowo-pieszej zawsze p ...

 • MÓJ NOWY SĄSIAD Z EŁKU – I Piknik Sąsiedzki: MK

  Akurat. Kołtuneria Ełcka. Zawsze się mówiło z ...

 • PROBLEMY NASZEGO REGIONU – I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej: Marriu

  Zbudujcie do końca S61 i S16. Ewentualnie S8 do B ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015