Zmieni się system płatności. Będą indywidualne rachunki bankowe.

Ełczan płacących podatni i opłaty na rzecz miasta czekają zmiany w sposobie ich uiszczania. Trwa wdrażanie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności. Każdy z ełckich podatników otrzyma przyporządkowany mu indywidualnie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat.

 

Nowy system ma zapewnić ułatwienie weryfikacji stanu płatności podatków i opłat. O nadaniu indywidualnego numeru rachunku podatnicy poinformowani zostaną listownie. Z chwilą otrzymania takiego numeru, wpłat należy dokonywać wyłącznie na podane rachunki.

 

Masowymi płatnościami objęte zostaną: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za wywóz śmieci oraz opłaty za wykup lokali mieszkalnych na raty od osób fizy6cznych. Pozostałych opłat należy dokonywać zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

Osoby, które nie otrzymają nie zbędnego do prawidłowego dokonywania opłat indywidualnego rachunku bankowego lub go zgubią, powinny zgłosić się do Referatu ds. Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Ełku o ponowne jego wydanie.

 

rr

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: tadeusz

  tadeusz..pani wojciechowska ma pani mój głos, e ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Mieszkańcy Elku

  Pierwszy raz od przynajmniej 12 lat ktoś tak konk ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Wyborca

  Debata oczywiście tak ale zorganizowana przez kom ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Marek Elk

  Pani Wojciechowska ma głos nas młodych. Większo ...

 • Parafialne dożynki w Stradunach: Mieszkaniec

  Ci co zadłużyli miasto i Gminę to powinni być ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015