Znamy projekt budżetu miasta na przyszły rok

Wydatki na poziomie 318,8 mln zł, z czego ok. 33 mln zł stanowią inwestycje; szacowane dochody budżetowe w wysokości 288,7 mln zł – to część projektu budżetu miasta Ełku na 2022 rok. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu udział samorządu miasta w podatku PIT będzie niższy o ok. 8-9 mln zł. Poza tym przed nami pierwszy rok, w którym to nie samorządy będą wypłacały świadczenie opiekuńcze 500 plus.

 

Prezydent Ełku przedłożył już projekt budżetu Radzie Miasta Ełku. Dwie główne kwoty w budżecie to dochody rzędu 288,7 mln zł i wydatki w kwocie 318,8 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w projekcie budżetu miasta Ełku na 2022 rok wynika m.in. ze zmniejszenia planowanych wpływów do budżetu miasta z podatki PIT o ok. 18%, co w skali roku wynosi ok. 8-9 mln zł. Wpływ na powstałą różnicę mają również inflacja oraz wzrost poziomu płacy minimalnej na pokrycie, którego samorządy nie otrzymują rekompensat z budżetu państwa. Na oświatę i wychowanie samorząd planuje wydatki na poziomie 36% całego budżetu, natomiast oświatowa subwencja ogólna nie pokrywa ich w całości. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych (25 mln zł) oraz z emisji obligacji (ok. 5 mln zł).

 

Co znalazło się w projekcie budżetu miasta Ełku na 2022 rok?

 

I. Dochody ogółem: 288,7 mln zł

 • dochody bieżące: 256,6 mln zł

 • dochody majątkowe (w tym z UE): 23,2 mln zł

 

Wśród dochodów zaplanowano m.in.:

 • udziały samorządu w podatku PIT i CIT – 49 mln zł

 • subwencje (ogólne i oświatowe) – 76,6 mln zł

 • dotacje (w tym z budżetu państwa) – 64,3 mln zł

 • podatki lokalne (w tym od nieruchomości) – 40 mln zł

 • pozostałe (w tym opłaty lokalne, śmieci, czynsze, opłata targowa) – 35 mln zł

 

II. Wydatki ogółem: 318,8 mln zł

 • wydatki bieżące: 285,4 mln zł

 • wydatki majątkowo-inwestycyjne: 33,4 mln zł

 

Wśród wydatków zaplanowano m.in.:

 • oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola, żłobki, inwestycje oświatowe) – 116 mln zł;

 • rodzina (m.in.: świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze) – 55,6 mln zł;

 • gospodarka komunalna (gospodarka ściekowa, ochrona wód, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie miasta) – 31,3 mln zł;

 • transport publiczny (m.in. transport zbiorowy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, inwestycje) – 24,5 mln zł;

 • pomoc społeczna (m.in. domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy, usługi opiekuńcze, dożywianie) – 20,5 mln zł;

 • kultura i sport (instytucje kultury, stypendia artystyczne, MOSiR, nagrody i stypendia sportowe) – 24,5 mln zł;

 • gospodarka mieszkaniowa (zasoby mieszkaniowe miasta)– 13,4 mln zł.

 

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2022 rok są m.in.:

 • termomodernizacja SP 4, SP 7, przedszkola „Ekoludki”;

 • budowa parku montessoriańskiego przy Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” (przy SP 9);

 • budowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej;

 • przebudowa zabytkowego budynku hali sportowej przy ul. Armii Krajowej;

 • budowa ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej (II etap);

 • budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (IV etap);

 • przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego;

 • przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP;

 • budowa oraz przebudowa dróg: Pileckiego, Fieldorfa Nila, Grunwaldzkiej, Jagiełły;

 • budowa placów zabaw przy ul. Gdańskiej oraz na os. Północ;

 • zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego na os. Konieczki;

 • zielona rewitalizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 35-39;

 • Rewitalizacja ełckich podwórek (etap II);

3 odpowiedzi na “Znamy projekt budżetu miasta na przyszły rok”

 1. Awr pisze:

  Trzeba ciąć budżet: nie kosić trawników, nie sądzić kwiatów co kilka tygodni, nie podświetlać budynków na marne. Poczęstunek słodyczy, kawy, herbaty upominki z logo Ełku itp zlikwidować w UM i podobnych instytucjach. Nie organizować żadnych imprez, same płatne. Zrezygnować z diet radnych na lokalne inicjatywy i zlikwidować Staż Miejską i jeszcze przeanalizować wydatki wtedy na pewno zmniejszy się zadłużenie. Kto przyjdzie po Prezydencie Andrukiewiczu i to będzie spłacał ?

 2. Michał pisze:

  Niech jeszcze więcej fajerwerkow będzie, igrzysk dla ludzi. A dług rośnie. A może niech spłaca ze swoich diet co podnieśli sobie.

 3. wdowa pisze:

  Zwolnić prezia i miasto odżyje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

33 − 28 =

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 68 = 73

Powiat Ełcki Z karpiem za pan brat
Julia Ślużyńska i Marek Romanowski z Zespołu Szkół nr 6 w Ełku...
Powiat Ełcki ,,Moja działalność gospodarcza”
Nabór formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu „Moja...
Powiat Ełcki Nowa jakość kształcenia zawodowego
Zakończyła się przebudowa hali warsztatowej Centrum Kształcenia...
Powiat Ełcki Tu jest jak w bajce – powiat ełcki okiem blogerów
Starostwo Powiatowe w Ełku zaprosiło znanych blogerów – Kasię i...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015