ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich

Praca u konkurencji, prowadzenie kursu tańca, uczestnictwo w meczach koszykówki, czy udział w biegu ze złamaną nogą to tylko niektóre z aktywności osób będących na zwolnieniu lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich w pierwszych trzech kwartałach tego roku. W województwie warmińsko-mazurskim zakwestionował chorobowe u 1070 osób na kwotę przekraczającą 891 tys. zł. W skali kraju suma, na jaką wstrzymano bądź cofnięto wypłatę zasiłków chorobowych, wyniosła blisko 28,6 mln zł.

 

– Gdy mówimy o kontroli zwolnień lekarskich, tak naprawdę mamy na myśli, dwa rodzaje kontroli, czyli kontrolę prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich – mówi Anna Ilukiewicz, Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego. – W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić w związku z polepszeniem zdrowia. Natomiast kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

 

I tak w przypadku pierwszej kontroli, czyli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, warmińsko-mazurskie oddziały ZUS w okresie od stycznia do września przeprowadziły 12,3 tys. kontroli zwolnień lekarskich, z czego 723 osobom wstrzymano wypłatę zasiłków na kwotę ponad 387,1 tys. zł. W sumie wstrzymano zasiłki na 4886 dni.

 

Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Olsztynie, bo ponad 6,8 tysięcy. Jednak to w oddziale ZUS w Elblągu , choć tych kontroli było trochę mniej – 5,5 tysięcy, i liczba wydanych decyzji była mniejsza – 346 to kwota wstrzymanych zasiłków wynosiła 230,9 tys. Dla porównania w olsztyńskim oddziale w wyniku takiej kontroli 377 osób uznano za zdolnych do pracy, a kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła 156,2 tys.

 

W przypadku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, to w trzech kwartałach tego roku oddziały ZUS w województwie warmińsko-mazurskim przeprowadziły ponad 3018 takich kontroli. W ich wyniku okazało się, że 347 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobowego. Kwota cofniętych świadczeń wyniosła ponad 503,9 tys. zł.

 

Najwięcej takich kontroli przeprowadził olsztyński ZUS, bo aż 2040, a 270 osób musiało oddać wypłacone świadczenie na kwotę ponad 362,8 tys. zł. Kontroli z elbląskiego oddziału ZUS było 978 a 77 osoby nieprawidłowo korzystały ze zwolnień lekarskich. Kwota wstrzymanych zasiłków to 141,1 tys. zł.

 

– Warto pamiętać, że kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą prowadzić i prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – informuje Anna Ilukiewicz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015