400 tys. zł na tereny zielone w Ełku – szansa na dofinansowanie

Można otrzymać dotację na wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji Ełku. Trwa konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta

 

Celem konkursu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną. Jednym z priorytetowych zadań, na które można otrzymać dotację, jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Ełku w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji.

 

Do oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni zaliczyć można np.: ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne. Granice obszaru rewitalizacji Ełku wyznaczone są przez: rzekę Ełk, ulicę Generała Władysława Sikorskiego, linię kolejową i ulicę Jarosława Dąbrowskiego oraz ulice :Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Zielone dotacje będą realizowane w latach 2024-2030. Szacowana wartość dofinansowania wynosi łącznie 400 tys. zł. W okresie realizacji przedsięwzięcia udzielonych zostanie 40 dotacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015