Z ełckiego „Ekonomiaka” do finału ogólnopolskiej olimpiady

Bartosz Borowski, uczeń Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, został finalistą Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

 

Do finału olimpiady zakwalifikowało się 150 uczestników z całego kraju. Tematyka testu opierała się na takich zagadnieniach jak: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe oraz współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych walczyli o 6 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jej celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, a także kreowanie postaw patriotycznych oraz krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

 

Z jej pomocą organizatorzy pragną, rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne uczestników zmagań, wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, szanującej swoje tradycje i przyjaznej wobec innych. Praca nad przygotowaniem konkursu służyć ma m.in. szerzeniu postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka, a także promocja wśród młodzieży zasad, że życie i zdrowie człowieka są bezcenną wartością, pomoc drugiemu człowiekowi nadrzędnym obowiązkiem jednostki ludzkiej oraz że utrzymanie pokoju na świecie jest obowiązkiem każdego człowieka.

 

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności „Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego” zorganizowana została przez Uniwersytet Warszawski, a honorowym patronatem objął ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 72 = 78

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

48 − 42 =

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015