Nowe świadczenie w gminie Ełk – 10 zł dopłaty do kosztów odbioru odpadów

Zmieniają się wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami dla części mieszkańców gminy Ełk. Tak zadecydowali radni, przyjmując odpowiednią uchwałę.

 

Z mniejszych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą cieszyć się jednoosobowe gospodarstwa domowe w gminie Ełk. Rady Gminy Ełk przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia programu osłonowego. Dzięki temu programowi, najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Ełk mogą liczyć na realne wsparcie w codziennych wydatkach.

 

– To spełnienie kolejnej z obietnic wyborczych, bo deklarowałem zmniejszenie opłat za śmieci dla seniorów – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wiem, że grupą najbardziej dotkniętą wysokością opłat są gospodarstwa jednoosobowe, stąd zasadne jest objęcie wsparciem tej grupy osób.

 

Program osłonowy będzie obowiązywał od 1 września do tego roku do końca roku 2029. Jego adresatami są osoby, które samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny, złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z której wynika, że nieruchomość zamieszkuje jedna osoba. Ważne jest, żeby osoby te gromadziły odpady w sposób selektywny, na bieżąco regulowały opłaty za odbiór odpadów a także by spełniały określone kryterium dochodowe.

 

Świadczenia pieniężne w wysokości 10 zł miesięcznie będą przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Wnioski przyjmować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + = 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

79 + = 81

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015